Studieopphold i utlandet

Instituttet har lagt opp studieløpene slik at alle skal ha mulighet til å utveksle innen oppnådd bachelorgrad.

Du får god hjelp og veiledning før, under og etter utvekslingsoppholdet. Det er også knyttet egne stipendordninger til delstudier i utlandet via Erasmus- og Nordlys-nettverkene.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. mai 2016 10:40