Hva lærer du?

En bachelorgrad fra program for arkeologi og konservering vil gjøre deg i stand til å:

  • forstå hovedlinjene i kulturhistorien
  • vurdere informasjon kritisk, analysere fagstoff og trekke egne slutninger
  • kunne bruke verktøy og teknikker for kunnskapsinnhenting, også digitale
  • skrive resonnerende tekst innenfor normene for vitenskapelig publisering
  • diskutere fagstoff muntlig
  • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid
  • gi og motta faglig kritikk på en konstruktiv måte


I tillegg vil du få fagspesifikke kunnskaper og ferdigheter, avhengig av om du velger henholdsvis arkeologi eller kulturarv og bevaringskunnskap

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. mai 2015 11:00