Hva lærer du?

Med fordypning i kulturarv og bevaringskunnskap innenfor bachelorprogrammet i arkeologi og konservering kan du

  • beskrive konserveringsfagets formål, historiske utvikling og etiske prinsipper.
  • kjenne igjen og å være i stand til å skille mellom ulike materialer og teknikker som har blitt benyttet til produksjon av kulturgjenstander.
  • forklare hvordan forskjellige gjenstandsmaterialer forandres, over tid og i ulike oppbevaringsmiljøer
  • forklare hvordan mulige trusler i gjenstandenes omgivelser kan identifiseres
  • gjøre rede for tiltak som kan benyttes for å forebygge klimatiske skader
  • vise hvordan risiko analyseres og håndteres i henhold til dagens prinsipper for bevaringsledelse
  • gjøre rede for konservatorens rolle i forvaltningsaktiviteter og samarbeidet med andre profesjoner
Publisert 6. juni 2012 10:00