Hvorfor velge denne retningen?

Er du interessert i gamle kulturgjenstander og hvordan disse kan bevares for fremtiden?

Innhold i studiet

Kulturarv og bevaringskunnskap (KUBE) er en teoretisk introduksjon til konservering - et fag som kombinerer akademisk og praktisk kunnskap. Studiet retter seg både mot den som er interessert i kulturarv generelt og mot den som ønsker å arbeide innenfor kulturarvsektoren. Konservering er å forstå og håndtere forandring. Dette er det eneste bachelorprogrammet der du kan studere konserveringsteori.

Studiemiljø

Fagutvalget på konservering arrangerer jevnlig foredrag, omvisninger, ekskursjoner, filmfremvisning, håndverks-kvelder og fester

Utveksling

Instituttet har lagt til rette for utveksling i studieløpets tredje semester. Du får god hjelp og veiledning før, under og etter utvekslings-oppholdet. Det er knyttet generøse stipendordninger til delstudier i utlandet via Erasmus- og Nordlysnettverkene.

Du kan lese mer om mulighetene for et utenlandsopphold på studieretningens informasjonsside Utenlandsopphold.

Jobb og videre studier

Du kan søke opptak til master i malerikonservering, gjenstandskonservering eller museologi.

Har du 60 studiepoeng i et undervisningsfag og ønsker å bli lærer, kan du søke opptak til årsenheten i praktisk-pedagogisk utdanning.

De vanligste jobbene for kandidater fra Det humanistiske fakultet er innen kommunikasjon, forlag og media, undervisning, offentlig forvaltning og kulturlivet for øvrig.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2019 09:57