Oppbygging og gjennomføring

Studenter tatt opp før 2013 følger dette studieløpet

Studieløpet består av 180 studiepoeng, og inneholder disse elementene:

 • Fordypning i kulturarv og bevaringskunnskap, 80 studiepoeng.
 • Støttefag, 40 studiepoeng.
 • Frie emner/(naturvitenskap/kjemi) 40 studiepoeng.
 • Ex.phil. og ex.fac., 20 studiepoeng.

Anbefalt studieløp

NB! Alle emner unntatt KONS1000 går kun annet hvert år. Emnene må tas slik det fremgår av tabellen for å unngå store forsinkelser:

6. semester KONS3021 – Kontroll av miljø og klima KONS3040 – Avansert kunstteknologi / KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold støtteemne / fritt emne/naturvitenskap
5. semester KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi / KONS3060 – Gjenstandsteknologi EXPHIL03 – Examen philosophicum/støtteemne/fritt emne
4. semester KONS2060 – Forvaltning av kulturarven KONS2061 – Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives støtteemne / fritt emne/naturvitenskap
3. semester utenlandsopphold/ støtteemne / fritt emne/ utenlandsopphold/ støtteemne / fritt emne/ utenlandsopphold/ støtteemne / fritt emne
2. semester KONS2010 – History and Theory of Conservation støtteemne/fritt emne/naturvitenskap støtteemne / fritt emne/naturvitenskap
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering KONS1000 – Introduction to conservation and collection care
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
 • Det er lite fleksibilitet vedrørende plassering av de ulike emner og emnegrupper, det er derfor vanskelig å ta studiet som deltidsstudier uten å bli veldig forsinket.
  Du kan få godkjent og innpasset tidligere utdanning fra andre institusjoner enn Universitetet i Oslo. Dette må du søke om etter programopptaket. Mer informasjon om godskriving av ekstern utdanning
 • Utveksling må legges til 3. semester. Se mer informasjonssiden om utenlandsopphold.
 • Hvis du har avlagt ex.phil og/eller ex.fac før du fikk opptak på programmet, erstatter du disse emnene med enten frie emner eller emner fra støttegruppen i 1. semester.

Fordypning i kulturarv og bevaringskunnskap - 80-gruppen

Fordypningsenheten omfatter studier av konserveringsfagets formål og etiske prinsipper samt dets historiske utvikling. Videre lærer studentene om forvaltning av samlinger, nedbrytingsfaktorer og forebyggende tiltak. Det undervises også i de teknologiske, kjemiske og fysiske aspektene ved malerier eller kulturhistoriske gjenstander. Fordypningen består av et obligatorisk innføringsemne KONS1000 – Introduction to conservation and collection care , ytterligere fem obligatoriske emner samt 20 studiepoeng som bestemmes i henhold til valg av maleri- eller gjenstandskonservering.

80-gruppe i kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE)

Støttefag - 40-gruppen

Denne emnegruppen velges fra et relevant fag som f.eks. arkeologi, kunsthistorie eller kulturhistorie.

Følgende 40-grupper anbefales:

For å ta 40-grupper og enkeltemner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kreves det enkeltemne-studierett på MN-fakultetet.

Frie emner/(naturvitenskap/kjemi) 40 studiepoeng

Disse emnene kan i utgangspunktet velges helt fritt. Det anbefales imidlertid at også disse velges fra listen over støttefag. Enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

For opptak til masterstudiet i konservering kreves dokumenterte kunnskaper i kjemi tilsvarende  KONS1001 og KONS1005.
Det er ikke knyttet forkunnskapskrav i matematikk eller naturfag til disse emnene

Studenter som har Kjemi 2 eller 3KJ fra videregående skole må kun ta KONS1005. Kjemiemnet/emnene må tas som frie poeng.
Mange oppfatter kjemistudiet som krevende, men de aller fleste gjennomfører allikevel uten problemer.
Studentene anbefales å gjennomgå pensum fra videregående før de starter på kjemiemnene.

En alternativ måte å dekke kravet til kjemikunnskap på er å ta KJM1001 og KJM1111 
Merk at det er obligatoriske forkunnskapskrav til disse emnene, og at det det må søkes enkeltemne-studierett på MN-fakultetet for å følge undervisning og avlegge eksamen.

Ex.phil og ex.fac

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i arkeologi og konservering.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 14. jan. 2013 15:33 - Sist endret 7. feb. 2020 16:26