Jobb og videre studier

En bachelorgrad i arkeologi og konservering er relevant for arbeid med kulturminnevern, på museer og i offentlig forvaltning. Våre kandidater jobber blant annet med kultur-, kommunikasjon- og formidlingsarbeid i privat og offentlig sektor. Kandidater utdannet innenfor kulturarv og bevaringskunnskap jobber for eksempel som samlingsforvalter for museer.

Hva gjør tidligere studenter?

  • with-ruben-200x239 Konservator arkeologisk materiale

    Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, sier Ruben With, som har en mastergrad i gjenstandskonservering.

  • jaernes-nina-k-200x211 Malerikonservator

    Konservator-studiet har gitt Nina Kjølsen Jernæs en solid bagasje i form av yrkesetikk. Dette er helt nødvendig innsikt når du skal jobbe med uerstattelige kunstgjenstander.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Arkeologi og konservering jobber i disse bransjene:

Graf: arkiv, bibliotek og museum 18 prosent; offentlig forvaltning 18 prosent; kunst, kultur og kreative næringer 18 prosent, helse og omsorg 18 prosent; forskning og utvikling 9 prosent, salg, hotell og varehandel 9 prosent; og personlig tjeneste- og servicebransje 9 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Med en bachelorgrad fra denne studieretningen kan du søke opptak til master i:

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.