Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler at du tilbringer 3. semester ved et lærested i utlandet. Du får god hjelp og veiledning før, under og etter utvekslingsoppholdet. Det er knyttet generøse stipendordninger til delstudier i utlandet via Erasmus- og Nordlys-nettverkene.

Når kan du dra?

Studieløpet er ganske fastlagt og er bygget opp slik at du kun kan utveksle i 3. semester.

Hvor kan du reise

Cardiff University
Her er konserveringsstudiet basert på materialkunnskap allerede fra bachelornivå, og du kan lære basale konserveringsteknikker slik som røntgen, rens, fylling og annet lab-arbeid. Arbeidet organiseres delvis som studentprosjekt, hvor lederrollen går på omgang.

------------

Om du skal ta støttefag-emner eller frie emner kan Institutt for arkeologi, konservering og historie friste med flere gode utvekslingsavtaler i Norden og Europa. Du finner en oversikt her: IAKHs utvekslingsavtaler

Finner du ikke noe som passer? Se avtaler ved andre HF-institutter, avtaler ved Det humanistiske fakultet og Universitetet i Oslos bilaterale utvekslingsavtaler. Du har også muligheten til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Vær oppmerksom på at delstudier i utlandet må godkjennes for å kunne innpasses i en grad ved Universitetet i Oslo. Dette gjelder både ved utveksling gjennom nettverksavtaler og om du utveksler som freemover, dvs uavhengig av avtalene Universitetet i Oslos kan stille til rådighet.

 

Andre muligheter

I tillegg til utvekslingsstudier i utlandet har du mulighet til å velge emner som tilbys ved Det norske institutt i Roma og Det norske institutt i Athen. Disse emnene kan inngå i støttegruppen 40ANTIKK1 eller tas som frie emner.

Utvekslingsstudier i utlandet kan omfatte emner innenfor støttefaget eller de frie emnene. Ta kontakt med programkonsulenten ved program for arkeologi og konservering om du ønsker å innpasse emner i støttefaget. Emnene i fordypningsgruppen må du ta ved universitetet i Oslo.

Du må ha avlagt minimum 30 studiepoeng før du søker om utvekslings via Erasmus- og Nordplus-nettverkene og minimum 60 studiepoeng om du søker utveksling via de sentrale UiO-avtalene.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. feb. 2020 17:14