Taler miljøets sak med vitenskapelig tyngde

Ingvild elsker naturen og mangfoldet av naturtyper og arter. Derfor har hun valgt å bruke utdanningen sin til å jobbe for at dette skal bevares.

Ingvild med rydningssaksen under den store granryddedagen.

Et av prosjektene Ingvild jobber med dreier seg om fremmede og skadelige treslag. Her er hun på Den store granryddedagen. Foto: Geir Arne Evje.

– For meg er det viktig å bevare naturen, jobbe for at vi skal verne mer og stanse tapet av det biologiske mangfoldet.

Ingvild Fonn Asmervik er fagrådgiver i Naturvernforbundet og jobber med å fremme det hun synes er viktigst av alt, naturen. Hun bidrar til at både du og jeg blir mer oppmerksom på betydningen av den, og ikke minst; hun sørger for at politikerne våre får viktig kunnskap om hvordan naturen fungerer.

Jeg møter Ingvild i Miljøhuset i Oslo. Denne dagen arrangerer hun et webinar med tittelen «Sitkagran på 1-2-3; Hva er problemet?» Med midler fra Miljødirektoratet har Ingvild og Naturvernforbundet, sammen med WWF, Sabima og Norsk botanisk forening, tatt opp kampen mot fremmede og skadelige treslag. Disse treslagene sprer seg inn i sårbare naturtyper og utgjør en fare for truede arter. Lokallag rundt om i landet har mobilisert til aksjon mot slike treslag førstkommende helg og webinaret i koronavennlig stil gjør det mulig å nå ut med informasjon om treslagene til alle interesserte.

Føler at hun jobber for det som er viktig

Fremmede og skadelige treslag er bare ett av mange prosjekter Ingvild jobber med. Naturvernforbundet er en organisasjon med demokratisk oppbygning, og det er et demokratisk valgt styre som vedtar et arbeidsprogram som gir Ingvilds arbeid retning.  

– Arbeidsdagene mine er veldig varierte, så det er vanskelig å forklare kort hva jeg gjør. Oppgavene er litt todelt. I den ene delen jobber jeg med å skape naturglede og å formidle viktigheten av naturen til folk flest. I den andre, handler det mer om politisk påvirkningsarbeid hvor vi prøver å få politikerne til å ta avgjørelser som gagner naturen og miljøet, og til å ta hensyn til naturens betydning i politiske prosesser. I tillegg jobber jeg med å støtte lokallag i miljørelaterte lokalsaker og med å få sakene jeg jobber med ut i media.  

Fikk vernet verdens grunneste kaldtvannskorallrev

Innenfor Ingvilds arbeidsområder finner man gruver, fiskeoppdrett, kulturlandskap og fremmede arter. Ingvild forteller om flere prosjekter, blant annet om hvordan Naturvernforbundet endelig fikk vernet Skarnsundet i indre del av Trondheimsfjorden. Her finner man blant annet verdens grunneste kaldtvannskorallrev. Norge forpliktet seg gjennom FNs bærekraftsmål til å verne minst 10 prosent av kyst- og havområdene innen 2020, men dette målet har ikke blitt nådd. I prosessen med å få Skarnsundet vernet besøkte Ingvild statssekretæren, Maren Hersleth Holsen, i Klima- og Miljødepartementet (KLD). Statssekretæren har en viktig politisk rolle, og er nummer to i departementet etter statsråden.

– Det er alltid spennende å være i møter hos departementene. Et slikt personlig møte med statsråd eller statssekretær hvor man snakker om en spesifikk sak, gir ofte en sterk følelse av at man blir hørt, på en helt annen måte enn når man sender inn et skriftlig høringsinnspill eller brev.

Bildet kan inneholde: klær, smil, yttertøy, gul, sosial gruppe.
Ingvild på besøk hos Klima- og Miljødepartementet for å få vernet norske sjøområder. Fra venstre: Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Hersleth Holsen, statssekretær i KLD, Ingvild Fonn Asmervik, fagrådgiver i Naturvernforbundet og Ingerid Angell-Petersen, styremedlem i Naturvernforbundet i Trøndelag. Foto: Naturvernforbundet.

På møtet med Holsen fikk Ingvild inntrykk av at statssekretæren var interessert i å høre det Naturvernforbundet hadde å si.

– Det var selvfølgelig en god følelse da Skarnsundet ble vernet, men samtidig litt skuffende at det ikke også ble etablert vern av Børgin, siden vi har jobbet for å få vernet begge disse områdene i Trøndelag, og begge områdene har blitt foreslått vernet av Miljødirektoratet. Dette er ikke blant sakene jeg jobber mest med, og jeg må si at jeg virkelig gleder meg til den dagen hvor jeg kan feire en seier over noe jeg har jobbet mer med og som står meg litt nærmere.

Skulle det komme et forbud mot utplanting av fremmede og skadelige bartrær som sitkagran, eller stans i planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden eller Repparfjorden, ville jeg blitt overlykkelig!

Utdanning innenfor biofag gir viktig kunnskap og slagkraft i argumentasjonen

Ingvild tok en master i biologi. Har hun hatt god nytte av studiet?

– Ja absolutt! Det politiske i jobben er helt nytt for meg, men den biologiske kunnskapen er kjempeviktig å ha med seg. Jeg trenger den ofte, som når jeg holder foredrag eller snakker med politikerne. Det å ha god kunnskap om biologi er kjempeviktig for å kunne argumentere for hvorfor man skal bevare naturmangfoldet og økosystemer. De fleste som jobber i samme avdeling som meg, har en utdanning innenfor biologi. Jeg opplever at politikerne ofte er villige til å lytte ettersom de vet vi sitter på mye kunnskap om naturen.   

Hva skal til for å få en slik jobb?

– Jeg ville ha studert biovitenskap og valgt fag som har med bevaring og forvaltning å gjøre. Jeg tok selv et fag som heter bevarings- og forvaltningsbiologi som en del av min master, og det har jeg hatt god bruk for.

– I tillegg er det lurt å engasjere seg i foreninger, frivillige organisasjoner eller studentpolitikk. Som student var jeg med i Biologisk fagutvalg hvor jeg arrangerte utflukter, og i foreningen La humla suse, hvor jeg holdt foredrag og kurs i tillegg til humlevandringer i Botanisk hage. Her opparbeidet jeg meg god kunnskap og nyttige erfaringer, og jeg fikk muligheten til å knytte kontakter. Miljøet jeg jobber i er ikke så stort, og man treffer de samme menneskene gang på gang. Flere av de jeg omgås gjennom jobben nå, traff jeg først gjennom Biologisk fagutvalg eller La humla suse.

Og hvordan er sjansene for å få en liknende stilling?

– I tillegg til Naturvernforbundet finnes det flere miljøorganisasjoner, som WWF og Sabima, som trenger folk med biofaglig bakgrunn, så jeg tenker det er en reell sjanse hvis det er dette man vil. Naturvernforbundet har også fylkeslag med ansatte.

Det virker som om Ingvilds stilling i Naturvernforbundet kommer til å være besatt en god stund fremover.

Nye prosjekter venter ute i naturen

Siden jobben innebærer mange store og små prosjekter, får Ingvild ofte den herlige følelsen av å kunne si seg ferdig med vel gjennomførte oppgaver. Prosjektet om fremmede og skadelige treslag involverer blant annet Den store granryddedagen, og Ingvild gleder seg til å delta. Da skal hun ut til Asker for å jakte ned edelgran som har forvillet seg inn i et vernet landskapsområde. Vi ønsker henne og alle de andre lokallagene som skal i aksjon rundt om i landet, lykke til med ryddingen.
 

Ingvild Fonn Asmervik

Alder: 31 år

Yrke: fagrådgiver

Kommer fra: Oslo

Utdanning: master i biologi
Dette masterprogrammet er nå erstattet med master i biovitenskap. Ingvild har også bachelor i Matematikk, informatikk og teknologi.

Relevant erfaring i studietiden: aktiv i Biovitenskapelig fagutvalg og La humla suse

Les flere karriereintervjuer med tidligere realfags- og teknologistudenter

Av Eirin Aders
Publisert 23. nov. 2020 14:39 - Sist endret 13. juli 2021 10:18