Jobb og videre studier

Med mastergrad i ESST er du kvalifisert for en rekke ulike stillinger i både offentlig og privat sektor.

Jobb

Les vår jobbundersøkelse fra 2014: "ESST fører til spennende jobber"

Det er først og fremst ESSTs unike interdisiplinære problemorientering som gjør den interessant for arbeidsgivere.ESST-kandidater er gode på å

 • gi oversiktsbilder av teknologien i samfunnet
 • bruke informasjon og kunnskap fra mange ulike typer kilder
 • utrede problemer knyttet til teknologiutvikling
 • utrede problemer knyttet til vitenskapelig aktivitet i offentlig og privat virksomhet
 • finne mulige måter å løse disse problemene på

Mulige abeidsgivere

De viktigste arbeidsgiverene er blant annet departementene, bedrifter, private og offentlige forsknings- og utredningsinstitutter, og teknologi- og innovasjonsintensive organisasjoner. Eksempelvis har det jobbet ESST alumni i

 • Teknologirådet
 • Telenor
 • Google
 • DNV
 • Finn.no
 • Folkehelseinstituttet

Mange ESST alumni jobber innen offentlig administrasjon, forskning, management consulting og IT. Kandidatundersøkelsen fra 2014 viser at ESST-kandidater skiller seg positivt ut på flere områder: Kandidatene kommer blant annet tidlig ut i jobb etter endt studium og har jevn fordeling av jobber mellom offentlig sektor og privat næringsliv.

Alumni i arbeidslivet

Teknovatøren intervjuer alumni i hver utgave.

Knytt kontakter

Vil du knytte kontakter i arbeidslivet tidligst mulig? Med Vitenskapsbutikken kan du skrive masteroppgave i samarbeid med næringslivet.

Det samfunnsvitenskapelige fakultets karrieresider får du mer informasjon om stillingstyper og karriereplanlegging.

Videre studier

Mastergraden i ESST kvalifiserer ikke alene til opptak på ph.d-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hvis du ønsker å søke ph.d-programmet må du enten ta tilleggutdanning på masternivå eller velge Masterprogrammet i teknologi, innovasjon og kunnskap.

 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. jan. 2019 10:03