Hva kan du jobbe med?

Mariya Simon er trainee i Dacon AS - et selskap som produserer og importerer sikkerhetsrelaterte produkter.

Bent Frøyland Bakken var gjennom mange tester og prøver for å bli aspirant i UD. Hans hovedansvar nå er å forberede utenriksministerens deltakelse i EØS-rådet.