Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Programmet har varierte undervisningsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du forventes delta aktivt gjennom skriveoppgaver, muntlige presentasjoner, gruppearbeid, prosjektdeltakelse og møter med bedrifter og andre samfunnsaktører. Under arbeidet med masteroppgaven får du tildelt en individuell veileder.

Ekskursjoner

Som en del av undervisningen arrangerer vi ekskursjoner til relevante organisasjoner og virksomheter, bl.a

  • Forskningsrådet
  • Teknisk Museum
  • Miljødirektoratet
  • CICERO
  • Teknologirådet

Eksamens- og vurderingsformer

Vurderingsformene varierer mellom mappeinnleveringer, hjemmeeksamener og semesteroppgaver. Avhengig av hvilket metodeemne du velger kan du også få skoleeksamen. De fleste eksamener på TIK-senteret er i form av hjemmeeksamen. Det arrangeres ikke muntlig høring i forbindelse med masteroppgaven.

Eksamensspråk

Eksamensoppgavene gis på engelsk, og eksamensbesvarelsen skal være på engelsk. Dette har sammenheng med vårt medlemskap i det europeiske ESST-nettverket.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. feb. 2016 12:34