ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år)

ESST er et tverrfaglig masterprogram der du lærer å forstå samspillet mellom samfunn, vitenskap, innovasjon og teknologi. Du kan spesialisere deg i innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier.

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng: 90
Studiet varer: 1,5 år

Masterprosjekter

 

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: