Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Studiet forutsetter gode norsk- og engelskkunnskaper, og du må ha et av følgende faggrunnlag:

  • En fordypning på minst 80 studiepoeng i hvilket som helst fagområde, der minst 40 studiepoeng er teoretiske emner fra samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fagområder. De 40 studiepoengene kan være en del av fordypningen eller komme i tillegg.

eller,

  • Fordypning på minst 80 studiepoeng i vitenskapsstudier, energi/miljø, innovasjon, økonomi/administrasjon eller tilsvarende + forskningsmetode av minimum 10 studiepoengs omfang. Forskningsmetoden kan være en del av fordypningen eller et emne utenom.