Aspirant i UD

Bent Frøyland Bakken var gjennom mange tester og prøver for å bli aspirant i UD. Hans hovedansvar nå er å forberede utenriksministerens deltakelse i EØS-rådet.

Foto: Privat

Bent Frøyland Bakken er aspirant i UD.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Det er opptak til UDs aspirantprogram én gang i året, vanligvis med søknadsfrist i februar og oppstart for de som blir tatt opp i september. Det er en lang, men veldig interessant prosess der søkerne blant annet gjennomgår nettbaserte tester, skriftlig prøve, gruppeøvelse, intervju med psykolog og intervju med aspirantnemnda. Så fort man er tatt opp, er det hyppige stillingsskifter internt. I UD bytter vi jobb i gjennomsnitt omtrent hvert tredje år, oftere i aspirantperioden.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har ansvar for å forberede utenriksministerens deltakelse i EØS-rådet, som er det øverste politiske organet for drøftelser mellom EU og de tre EØS/EFTA-landene. Jeg hjelper også til med å arrangere en konferanse om EØS for ansatte i statlig forvaltning.

Hva jobber du med akkurat nå?

Å lese og besvare e-post tar sikkert omtrent halvparten av arbeidstida, hvis ikke mer. 1-2 møter om dagen er vanlig. I august begynner jeg å jobbe ved ambassaden i Lisboa, så to dager i uka har jeg undervisning i portugisisk.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Det desidert mest verdifulle jeg har lært under studiene er språk; både norsk, engelsk og fransk. Jeg har en bachelor i samfunnsøkonomi som jeg også anser som veldig nyttig. Økonomi er en helt sentral driver i de viktigste endringsprosessene i verden i dag. Jeg ble aldri flink nok i samfunnsøkonomi til å forstå faget i full matematisk detalj, men jeg sitter uansett igjen med et tankegods som hjelper forståelsen betraktelig.

TIK-senteret på SV er flinke til å koble studenter og arbeidsliv, særlig gjennom bedriftsbesøk. Fra masteren i ESST tror jeg derfor det viktigste jeg har med meg er oversikt over sentrale offentlige og private institusjoner innen forskning og innovasjon.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mennesker tenker ulikt og det å ha blitt eksponert for flest mulig ulike tankesett gir stor verdi. Les skjønnlitteratur, og finn på et eller annet utenomfaglig som dreier seg om å treffe flest mulig mennesker, enten det er festing, idrett, politikk eller organisasjonsliv. Språk, matematikk og metode er det viktigste faglige du kan lære deg. Blir pensum uoverkommelig, og det blir det, så prioriter metodefagene. Det er for de fleste det eneste faglige som man får direkte nytte av etter studiene.

Karrieresenteret på UiO er fantastisk flinke. Jeg oppfattet at de klarte å behandle et fagfelt som er oversvømt av svada på en fullstendig svadafri måte. Bruk dem til CV- og søknadskurs og intervjutrening, uansett hvor mye erfaring du har med jobbsøking fra før.

Publisert 3. mai 2013 11:57 - Sist endret 4. apr. 2014 15:28