Trainee

Mariya Simon er trainee i Dacon AS - et selskap som produserer og importerer sikkerhetsrelaterte produkter.

Foto: Dacon AS

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Rett etter studieslutt søkte jeg på mange forskjellige stillinger. Jeg konsentrerte meg i hovedsak om det offentlige, store selskaper og de mest kjente traineeprogrammene. Det var det jeg visste om arbeidsmarkedet ut ifra informasjonen vi fikk på UiO (bedriftsdager, karriereseminarer osv.)

Etter hvert begynte jeg å lete etter andre muligheter i det private, særlig relatert til praktisk bruk av miljø- og klimateknologi. Jeg kom over en stilling som salgsingeniør i et lite, privat firma, som driver med salg av forskjellige programvaredrevne høyteknologiske løsninger til kommunalteknisk-, og vann- og avløpsbransjen. Jeg søkte på stillingen og ble invitert først på et intervju med avdelingsleder, og senere på andre intervju med en hel avdeling. Deretter fikk jeg tilbud om en traineestilling, for å etter hvert bli salgsingeniør i firmaet.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har ansvar for salg, rådgivning og support mot eksisterende og nye kunder innen kommunalteknisk-bransje.

Mitt selskap representerer ledende tyske leverandører på det norske markedet innen inspeksjons- og rørfornyingsutstyr. Rørfornying er et veldig interessant konsept som gir mulighet til å fornye eksisterende vann- eller avløpsrør uten å grave eller stanse infrastrukturen. Konseptet har store miljø- og samfunnsgevinster.

Mine hovedoppgaver er kundekontakt, demonstrasjon av og opplæring på ulike teknologier og programvarer, jevnlig kontakt med og besøk av leverandører, markedsføring, planlegging av messer osv.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå planlegger jeg den største messen innen kommunalteknisk-bransjen på tre år. Jeg kommer til å gjennomføre blant annet en faglig utstillerpresentasjon foran en forsamling av ingeniører som jobber med teknisk drift i kommuner. Samtidig innebærer forberedelsen en rekke praktiske oppgaver, som markedsføring av selskapet vårt i forkant av messen, søk etter nye og spennende teknologiske løsninger som kan passe til vårt selskaps profil og lignende.

Hvordan bruker du utdanningen fra TIK i jobben din?

Som universitetsstudent lærer man først og fremst refleksjon og evne til å tilegne seg ny kunnskap. Som samfunnsviter var det veldig spennende å komme inn i et høyteknologisk firma med en stor andel ingeniører. ESST-studiet har fungert som en bro mellom samfunnsvitenskap og teknologiforståelsen for meg. Firmaet mitt representerer veldig innovative, tyske leverandører, og forståelsen av innovasjonsprosesser, samt produktutvikling, var avgjørende for min ansettelse i selskapet.

Markedsføring av nye produkter var også en del av pensum, og denne kunnskapen bruker jeg til daglig på jobben.

I masteroppgaven spesialiserte jeg meg på miljøteknologi innen energisektoren, og interessen for miljøteknologi ble viktig for mitt yrkesvalg.

Jeg kan heller ikke undervurdere mitt valg om å dra til Østerrike for å ta et utvekslingsår under bachelor i statsvitenskap. Min kunnskap i tysk var veldig viktig under ansettelsesprosessen, og jeg bruker den daglig i samtaler med våre leverandører, og under leverandørbesøk og messereiser i Tyskland. Norsk næringsliv mangler tyskspråklige ansatte, og jeg har opplevd flere ganger at det er veldig viktig for selskapet mitt at jeg kan språket.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mens man studerer, er det viktig å få gode karakterer. Mange bedrifter bruker det som terskel for å sile ut ”dårlige” og ”gode” kandidater. Selv om jeg er uenig i en slik strategi, er dette en realitet.

Det er særdeles viktig med erfaring utenom studier, som frivillige organisasjoner og utvekslingsstudier. Man blir sjelden spurt på et intervju om deltidsjobb på Rimi, men alle ”utradisjonelle” aktiviteter som utveksling, engasjement i prosjekter på universitetet, oppdrag for frivillige organisasjoner osv., blir satt pris på.

Under søknadsprosessen er det viktig å utfordre seg selv og utvide horisonten når man søker jobber. Det finnes mye mer spennende der ute enn de mest kjente bedriftene og organisasjonene. Bruk bedriftsdager og Karrieresenteret som trening for framtidige intervjuer, dere kommer til å trenge all hjelpen dere kan få.

Publisert 13. mai 2013 15:28 - Sist endret 22. jan. 2015 15:29