Ansvarliggjør forskningen

På ESST har Henrik Andersen lært å se skogen for mer enn bare trær. Nå skriver han om hvordan tverrfaglige miljøer kan fremme ansvarlig forskning.

Henrik Andersen. Foto: privat.

Hvorfor søkte du ESST?

Jeg søkte ESST fordi programmet gir nyttige verktøy for å forstå og analysere aktuelle og interessante problemstillinger knyttet til teknologi, forskning og politikk. Jeg liker særlig godt at jeg kan bruke bacheloren min, som er ganske bred, til å spesialisere meg på et felt innen teknologi, vitenskap- og innovasjonsstudier.

Hvilken bachelorgrad har du, og har du fått nytte av den i masterstudiene?

Jeg har en bachelor i filosofi. Bacheloren min er et nyttig verktøy, fordi den hjelper meg å tenke kritisk og å analysere komplekse problemstillinger. I tillegg får jeg også brukt bakgrunnen min i etikk. Det er artig, siden jeg opplever at ansvarlighet og bærekraft får mer og mer fokus både i det akademiske miljøet og i politikk- og teknologiutforming.

Hva er det mest interessante du har lært så langt?

At (fysiske) broer kan være politiske. Å se skogen for mer enn bare trær, kan du si. Denne måten å tenke på kan man ta med seg til alt fra policy-analyse til teknologidesign. Det er kult!

Hva skriver du masteroppgave om?

Jeg skriver om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), og om hvordan tverrfaglige forskningsmiljøer kan fremme denne ansvarligheten. Det stilles i dag enda større krav til hva vitenskapen skal levere, og hvordan den skal organiseres. Jeg synes det er interessant å se på hva som da skjer med forskningen.

Hva slags jobb ønsker du deg etter endte studier?

Jeg vil gjerne å jobbe opp mot forskning og verdiskapning. Kanskje blir det videre forskning på ansvarlig forskning og innovasjon, eller jobb i Forskningsrådet eller i et konsulentfirma. Det viktigste er at jeg får jobbe med interessante problemstillinger, tenker jeg.

Publisert 24. mars 2017 10:14 - Sist endret 24. mars 2017 10:59