Studerer omsorgsteknologi

Kristina valgte ESST for kombinasjonen av spennende teori og arbeidslivsrelevans. Nå skriver hun masteroppgave om omsorgsteknologi i hjemmetjenesten.

Kristina Klakegg søkte ESST fordi det er tverrfaglig og arbeidslivsrelevant. Foto: Privat

Hvorfor søkte du på ESST - Society, Science and Technology in Europe?

Jeg søkte fordi ESST er tverrfaglig, og inkluderer et bredt spekter av temaer og feministiske teorier jeg villle utforske videre. Ikke minst søkte jeg også fordi programmet har en eksplisitt kobling til temaer arbeidslivet etterspør.

Hvilken bachelorgrad har du, og har du fått nytte av den i masterstudiene?

Jeg har bachelor i Kultur og kommunikasjon fra UiO. Det er mye overlapp mellom teorier jeg lærte der og det jeg lærer på ESST. Utvekslingsoppholdet mitt ved Goldsmiths og emnene jeg tok innen sosiologi og miljø-antropologi har vært spesielt relevante for masterprogrammet. I tillegg har performativitetsteorier innen sosialantropologi, brukerstudier innen medievitenskap og sosiologien på UiO vært nyttige for å forstå perspektivene i STS (Science and Technology Studies).

Hva er det mest interessante du har lært så langt?

At teknologi kan ses på som et handlende subjekt som har konsekvenser for sosiale prosesser.

Hva skriver du masteroppgave om?

Jeg skriver om hvordan implementering av omsorgsteknologi i hjemmetjenesten endrer omsorg. Det vil si at jeg studerer hvordan vi “gjør” omsorg og hvem som får ansvar for omsorgen.

Hva slags jobb ønsker du deg etter endte studier?

Jeg vil jobbe med å implementere omstillingsprosesser i en virksomhet, gjerne som en prosjektonsulent som jobber med å oversette kunnskap mellom ulike fagfelt. Jeg kunne kanskje tenke meg å være konsulent i et IT-firma.

Publisert 6. apr. 2016 13:34 - Sist endret 24. mars 2017 10:23