Studieopphold i utlandet

Du kan velge å ta 2.semester på et av de andre universitetene i den europeiske ESST-nettverket.

Masterprogrammet ESST er en del av The European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST-nettverket).

Hvor kan du dra?

Det er til enhver tid ca. 12 aktive universiteter i ESST-nettverket, inkludert Universitetet i Oslo. Antallet er i stadig endring, fordi noen universiteter velger å bli passive medlemmer eller nye universiteter kommer til. Studenter fra TIK-senteret reiser oftest på utveksling til: 

  • Maastricht
  • Strasbourg
  • Aalborg

Undervisningen foregår alltid på engelsk. 

Du kan se alle universitetene og avtalene her.

Hva kan du studere?

Å dra på utveksling betyr at du velger et annet spesialiseringsemne enn de vi tilbyr i Oslo (TIK4011 og TIK4021). De andre universitetene tilbyr også STS og/eller innovasjonsstudier, men gjerne med en annen vinkling enn på TIK-senteret. Du kan lese om de ulike spesialiseringene her.

Å dra på utveksling betyr også at du vil mesteparten av arbeidet med masteroppgaven på utveksling, og du vil få veileder fra vertsuniversitetet ditt. Du får også en biveileder fra TIK-senteret.

Hvordan søker du?

Søknadsprosessen for ESST-utveksling er annerledes enn annen utveksling på UiO. Du søker i oktober det året du får opptak på programmet.

1. Du skal skrive et motivasjonsbrev der du presenterer deg selv og hvorfor du ønsker å studere ved det universitetet du har valgt. Du skal lage en prioritert liste over 3 universiteter.

2. Motivasjonsbrevet leveres til studiekonsulenten, som sender det til vertsuniversitetet.

3. Du får resultatet i slutten av november. Semesteret ved vertsuniversitetet begynner 1.februar.

Mer informasjon

Du vil få mer informasjon om utveksling når du starter på programmet. Studiekonsulent og fagansvarlig vil kalle inn til et møte for alle de nye ESST-studentene, der de forteller om mulighetene og fremgangsmåtene for å dra på ESST-utveksling. Hvis du lurer på noen spesielt før den tid kan du gjerne ta kontakt med studiekonsulenten på TIK.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. okt. 2020 10:26