Oppbygging og gjennomføring

For studenter som får opptak til spansk bachelor fra og med høsten 2020.

Fikk du opptak før det, se oppbygging og gjennomføring for opptak 2018 og 2019, opptak 2016 og 2017opptak 2014 og 2015 eller opptak 2013 og tidligere.

Bachelorstudiet i spansk består av 180 studiepoeng, fordelt på disse fire hovedgruppene

Studieløp:

6. semester Fordypningsemne på 2000-nivå 40-gruppe 40-gruppe
5. semester Fordypningsemne på 2000-nivå/ utveksling til Spania eller Latin-Amerika Fordypningsemne på 2000-nivå/ utveksling til Spania eller Latin-Amerika Fritt emne/ utveksling til Spania eller Latin-Amerika / praksis
4. semester

Utveksling til Spania eller Latin-Amerika / praksis / frie emner

3. semester SPA1102 – Spansk språkkunnskap B 40-gruppe 40-gruppe
2. semester SPA1101 – Spansk språkkunnskap A SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring
1. semester SPA1100 – Praktisk spansk

Examen facultatum

Anbefalt: EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

80-gruppe i spansk (80 studiepoeng)

50 studiepoeng obligatoriske emner:

30 studiepoeng fordypningsemner velges blant emnene nedenfor:

Se emnegruppens nettside for mer informasjon om oppbyggingen av 80-gruppen.

40-gruppe i et støttefag (40 studiepoeng)

Se liste over mulige 40-grupper og les smarte tips for valg av 40-gruppe.

Ta gjerne kontakt med lærere og studiekonsulenten din for å finne ut hva som er det beste valget for deg.

Du velger 40-gruppe i et annet fag enn spansk. Du kan ikke selv sette sammen en 40-gruppe, den er en bestemt, faglig enhet, og du må forholde deg til oppbyggingen av den.

Frie emner (40 studiepoeng)

Frie emner er emner på universitets- og høyskolenivå som gir studiepoeng. Vi anbefaler at du bruker disse til ditt utvekslingsopphold i Spania eller Latin-Amerika. Det er lurt å tenke over hva du skal bruke de frie emnene dine til. Du kan for eksempel bruke dem til å ta flere emner i spansk, til praksis eller til å bygge ut 40-gruppen til 60 studiepoeng for å kvalifisere deg til å undervise i den videregående skolen. Se her for gode tips om valg av frie emner.

Du kan også bruke dine frie emner på emnetråder. En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe. Mer informasjon om emnetråder finner du på denne siden.

Examen philosophicum (exphil) og Examen facultatum (exfac)

Du kan velge om du tar EXPHIL03 – Examen philosophicum med seminarvarianten eller selvstudiumsvarianten. Vi anbefaler sterkt at du tar seminarvarianten og følger undervisningen. For valg av exfac, se denne ressurssiden. Har du spørsmål om valg av exfac, ta kontakt med din studiekonsulent.

Utvekslingsstudier i utlandet

Studieløpet legger opp til at du tar minst ett semester som utvekslingsstudent i enten Spania eller Latin-Amerika. Studiene i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses i graden. Vi anbefaler at du bruker dine frie emner til utvekslingsoppholdet, men du kan også få godkjent og innpasset emner i 40-gruppen eller som fordypningsemner i spansk (SPA2xxx). De kan i visse tilfeller også erstatte 1000-emner i spansk, men det kan være vanskeligere å finne emner som tilsvarer disse.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre institusjoner enn UiO eller har vært på utveksling, kan du søke om å få det godkjent ved Det humanistiske fakultet og innpasset i studieretningen. Du kan finne informasjon og søknadsprosedyre på nettsiden om godkjenning av ekstern utdanning.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 21. nov. 2019 08:14 - Sist endret 20. mai 2022 07:12