Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet i engelsk er et 3-årig fulltidsstudium og består av 180 studiepoeng, fordelt på disse fire hovedgruppene:

  • fordypning i engelsk, 80 studiepoeng (80ENG)
  • støttegruppe i språk-, kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • frie emner, 40 studiepoeng
  • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Studenter som begynte på engelsk bachelor før høsten 2016 har et annet studieløp.

Studieløp

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Emne fra 40-gruppen Emne fra 40-gruppen
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling ENG-emne på 2000-nivå / utveksling
4. semester Fritt emne / utveksling ENG-emne på 2000-nivå / utveksling ENG-emne på 2000-nivå / utveksling
3. semester Ex. fac Emne fra 40-gruppen Emne fra 40-gruppen
2. semester ENG1103 – English Phonetics and Intonation ENG-emne på 1000-nivå ENG-emne på 1000-nivå, eller
Fritt emne
1. semester ENG1100 – English Grammar ENG-emne på 1000-nivå ENG-emne på 1000-nivå, eller
Fritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i engelsk (80-gruppe)

20 studiepoeng obligatoriske emner:

30 studiepoeng velges blant de valgfrie 1000-emnene nedenfor. Vi anbefaler at du tar alle fire emnene i løpet av ditt første år på studiet. Ett av emnene vil inngå som fritt emne i bachelorgraden din.

Velg 30 studiepoeng emner på 2000-nivå:

Se emnegruppens nettside (80ENG) for mer informasjon om oppbyggingen av 80-gruppen i engelsk.

Ønsker du å søke deg videre til master anbefaler vi sterkt at du velger fordypningsemner i den fagdisiplinen du har tenkt å søke master i. For mer informasjon om videre studier se Jobb og videre studier.

Støttegruppe (40-gruppe)

Se liste over mulige 40-grupper og les smarte tips for valg av 40-gruppe.

Ta gjerne kontakt med dine lærere og din studiekonsulent for å finne ut hva som er det beste valget for deg.

Du velger 40-gruppe i et annet fag enn engelsk. Du kan ikke selv sette sammen en 40-gruppe. Du må forholde deg til oppbyggingen til hver enkelt 40-gruppe.

Frie emner

Frie emner er emner på universitets- og høyskolenivå som gir studiepoeng. Du kan i dine frie emner ta flere emner innen engelsk om du ønsker det. Se her for gode tips om valg av frie emner.

Det er lurt å tenke godt igjennom hva du skal bruke dine frie emner til. Du kan for eksempel bruke frie emner til å bygge ut din 40-gruppe til 60 studiepoeng for å kvalifisere deg til å undervise i den videregående skolen. For studenter som ønsker undervisningskompetanse i skolen, gjelder særlige krav til emnesammensetning. Du kan finner mer informasjon om dette på HFs side om skolefag.

Du kan også bruke dine frie emner på emnetråder. En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe. Mer informasjon om emnetråder finner du på denne siden.

Examen philosophicum (exphil) og Examen faculatum (exfac)

Du kan velge om du tar EXPHIL03 – Examen philosophicum med seminarvarianten eller selvstudiumsvarianten. Vi anbefaler sterkt at du tar seminarvarianten og følger undervisningen. Exphil kan også tas på engelsk, med samme innhold og pensum. Den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), oppfyller samme krav til exphil i bachelorgrad som den norske. For valg av exfac se denne ressurssiden. Har du spørsmål om valg av exfac, ta kontakt med din studiekonsulent.

Informasjon til studenter som begynte engelsk bachelor til og med høsten 2015

Studenter som begynte på bachelor i engelsk før høsten 2016 har et annet studieløp. Oppbyggingen av 80ENG kan du se her (nederst på siden). Har du spørsmål ta kontakt med studiekonsulent for engelsk.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter og/eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra emner. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Europeiske Språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. mars 2016 14:51 - Sist endret 4. aug. 2020 14:05