Engelsk (studieretning)

Fra den normanniske invasjon til krigen mot terrorisme. Fra små dikt til store romaner. Fra gammelengelsk til engelsk slik vi kjenner det i dag. Engelsk bachelor gir deg de store linjene og mulighet til å fordype deg i et stort utvalg av temaer du er interessert i. Hos oss får du en etterspurt tverrfaglig kompetanse og en omfattende språklig og kulturell forståelse av den engelskspråklige kulturkrets.

Studieretningen hører til programmet

Europeiske språk (bachelor)

Hva kan du jobbe med?

  • oygarden-maria-husum-200x228 Oversetter 28. apr. 2017 10:21

    Studer det du synes frister. Underveis vil du skjønne hva du kan drive med, er rådet fra filolog Maria Husum Øygarden, som er oversetter.

  • ytterboe-marte-s-200x233 Ungdomsbibliotekar 28. apr. 2017 10:21

    En master i engelsk litteratur og variert erfaring fra ulike frivillige aktiviteter på Blindern gjorde meg kvalifisert for jobben som ungdomsbibliotekar ved Lørenskog bibliotek, sier Marte Storbråten Ytterbøe.