Hvorfor velge denne retningen?

Fra den normanniske invasjon til krigen mot terrorisme. Fra små dikt til store romaner. Fra gammelengelsk til engelsk slik vi kjenner det i dag. Engelsk bachelor gir deg de store linjene og mulighet til å fordype deg i et stort utvalg av temaer du er interessert i. Hos oss får du en etterspurt tverrfaglig kompetanse og en omfattende språklig og kulturell forståelse av den engelskspråklige kulturkrets.

Kort om studieprogrammet

Hva vil det si å studere engelsk? På engelsk bachelor tar du emner som gir deg kunnskap og ferdigheter innen engelsk uttale, grammatikk og språkstruktur. Målet er at du ikke bare skal skrive og snakke riktig engelsk, men også tilegne deg et begrepsapparat for å forklare språkbruk og språkforskjeller. Slik vil du få en høy kompetanse i engelsk.

Du studerer også engelskspråklig litteratur og blir kjent med litteraturens spesielle natur og virkemidler, og tekstene settes inn i den litteraturhistoriske og idéhistoriske rammen de hører hjemme i. Du studerer amerikanske og britiske områdestudier som gir deg en innføring i amerikansk og britisk historie og kultur. 

Du kan fordype deg i emner innen engelsk språk, engelskspråklig litteratur, amerikanske studier og britiske studier.

Studiemiljø

Som student på engelsk kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø! 

For mer informasjon om alt UiO og Blindern har å tilby se Livet rundt studiene.

Følg institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) på facebook.

Studier i utlandet

Som student på studieretning engelsk har du mulighet til å reise på utveksling til utlandet. Det finnes mange gode avtaler, blant annet til Cardiff University, University of Aberdeen, University of Edinburgh, University of Strathclyde, University of Leeds, University of Sheffield, Det norske studiesenteret i York, Maryland University og Montana State University. Reis på utveksling og opplev språket og kulturen du studerer! Om du ønsker mer informasjon om studier i utlandet kan du se Studieopphold i utlandet.

Det tilbys et to ukers kurs og semesteropphold ved Det norske studiesenteret i York som du kan delta på i ditt første studieår. Turen til York er som regel i Mars. For mer informasjon se Studietur til York

Jobb og videre studier

De mest vanlige karriereveier og arbeidsoppgaver for kandidater med en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra HF er:

  • Kommunikasjon: Informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner, forlag og mediebedrifter.
  • Undervisning og forskning: Undervisning og opplæring, administrative oppgaver knyttet til veiledning, formidling og undervisning.
  • Offentlig administrasjon: Administrativt arbeid som saksbehandling, service- og publikumsarbeid.
  • Kultur: Planleggings- og informasjonsarbeid, kulturformidling, service- og publikumsarbeid, konsulentvirksomhet.

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver. Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Les mer om karrieremuligheter for HF-studenter.

Vi anbefaler deg også å sjekke ut hva Karrieresenteret ved UiO kan tilby.

Din bachelorgrad i engelsk kvalifiserer deg blant annet til master i English Language og English Literature, American and British Studies.

Hvis du vil bli lærer må du avlegge minst 60 studiepoeng i to undervisningsfag ved UiO, samt ta en mastergrad i ett av undervisningsfagene. Da kan du søke praktisk-pedagogisk utdanning.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2019 13:24