Jobb og videre studier

Å kunne et fremmedspråk godt er en verdifull og konkret kompetanse. Det er behov for språk og kulturkompetanse i både skoleverket, offentlig forvaltning og i det private næringsliv. Bachelorstudiet vil gjøre deg rustet til en karriere innen blant annet oversettelse, kulturformidling og undervisning. Språkstudiene vil sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi deg undervisningskompetanse i språket du har studert.

Hva gjør tidligere studenter?

  • oygarden-maria-husum-200x228 Oversetter

    Studer det du synes frister. Underveis vil du skjønne hva du kan drive med, er rådet fra filolog Maria Husum Øygarden, som er oversetter.

  • ruud-silje-ingrid-200x245 Rådgiver og karriereveileder

    Ta minimum et semester av graden din på utveksling i utlandet, anbefaler Silje Ingrid Ruud. Hun har master i Nord-Amerika-studier og jobber som rådgiver og karriereveileder ved Akademiet vgs i Drammen.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Europeiske språk jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 18 prosent; media, forlag og kommunikasjon 13 prosent; salg, hotell og restaurant 13 prosent; personal og HR 5 prosent; bank, finans og eiendom 5 prosent; forskning og utvikling 5 prosent; rettsvesen og politi 3 prosent; reiseliv og turisme 3 prosent; og andre bransjer 33 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Kategorien Andre bransjer omfatter en rekke ulike bransjer hvor det jobber få kandidater fra programmet i hver av bransjene.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.