MØT STUDENTER FRA HELE VERDEN VED UIO I SOMMER!

I perioden 20. juni- 31. juli 2020 går Den internasjonale sommerskole (ISS) ved UiO av stabelen. Sommerskolen samler årlig ca. 500 studenter fra hele verden til seks intensive uker med både studier og sosialisering.

 

Nytt emne i 2020

ISS ønsker å gi flere UiO-studenter muligheten til å oppleve dette unike internasjonale læringsmiljøet, og oppfordrer programstudenter ved UiO til å søke om stipend. Vi lanserer et nytt masteremne denne sommeren – ISSSV4385 – How Democracies Emerge and Survive, som tar for seg den fremste forskningen på demokratiske trender og spissede empiriske studier av enkeltland

https://www.uio.no/studier/emner/iss/sommerskolen/ISSSV4385/index.html

 

Dersom du er interessert i å oppleve Sommerskolen og samtidig opparbeide deg studiepoeng om sommeren, kan du søke om plass via Søknadsweb innen 1. mars. Last opp et motivasjonsbrev og skriv at du ønsker å søke om stipend. https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf

 

Du kan velge mellom 15 emner på bachelor- og masternivå. Merk at all undervisning foregår på engelsk. Det er en forutsetning at UiO-studenter som mottar stipend deltar på samme vilkår som øvrige ISS-studenter (bl.a når det gjelder krav om obligatorisk oppmøte og eksamen).  

Ta kontakt med oss hvis du har andre spørsmål:

http://www.uio.no/english/studies/summerschool/about/

 

Med vennlig hilsen

Den internasjonale sommerskole

Universitetet i Oslo

Publisert 19. des. 2019 12:23 - Sist endret 19. des. 2019 12:23