Hvorfor velge denne retningen?

Hvordan har historien formet kultur, politikk og samfunn i dagens spansktalende verden? Hvordan har tidligere epoker i spanskspråklig litteratur bidratt til å legge forutsetninger for internasjonal litteratur i dag? Hvilke sentrale problemstillinger innen kontrastiv grammatikk finnes mellom spansk og norsk? Med bachelor i spansk får du innsikt i spansk språk og du kan forstå og analysere den spansktalende verdens historie, kultur og litteratur.

Engasjerte forskere, undervisere og studenter

Ved UiO møter du landets fremste fagmiljø i spansk. Utdanningen er tverrfaglig og bygger på tre forskningsdisipliner: lingvistikk, litteraturvitenskap og områdestudier. Du får en bred fagkompetanse, øvelse i å tenke kreativt, analytisk og selvstendig. Som student hos oss blir du god i spansk skriftlig og muntlig, samtidig som du fordyper deg i sentrale faglige problemstillinger.

Å studere språk er sosialt. Det å kunne kommunisere med andre om faglige temaer på spansk er en helt sentral ferdighet som du øver på og lærer gjennom dette studiet. Derfor legger vi opp til at du samarbeider tett med medstudentene dine.

Reis ut!

For å bli ordentlig god til å snakke spansk og trygg på egne språkferdigheter, bør du reise på utveksling. Vi har avtaler med spansktalende universiteter som vi vet passer for våre studenter, der alt ligger til rette for et lærerikt og spennende opphold. Du vil lære masse om deg selv. Du får møte spansktalende kultur og samfunn i hverdagen, samtidig som du får nye venner. Dette er internasjonalisering og kommunikasjon i praksis, og erfaringene du får fra utenlandsoppholdet vil følge deg resten av livet. Mange studenter sier at det å reise ut er det mest nyttige og lærerike de noen gang har gjort.

Vi har mange avtaler med universiteter i Spania og Latin-Amerika. Husk å begynne planleggingen tidlig!

Jobb og videre studier

De mest vanlige karriereveier og arbeidsoppgaver for kandidater med en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra HF er:

  • Kommunikasjon: Informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner, forlag og mediebedrifter.
  • Undervisning og forskning: Undervisning og opplæring, administrative oppgaver knyttet til veiledning, formidling og undervisning.
  • Offentlig administrasjon: Administrativt arbeid som saksbehandling, service- og publikumsarbeid.
  • Kultur: Planleggings- og informasjonsarbeid, kulturformidling, service- og publikumsarbeid, konsulentvirksomhet.

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver. Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Les mer om karrieremuligheter for HF-studenter.

Vi anbefaler deg også å sjekke ut hva Karrieresenteret ved UiO kan tilby.

Din bachelorgrad i spansk kvalifiserer deg blant annet til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning spansk, portugisisk

Hvis du vil bli lærer må du avlegge minst 60 studiepoeng i to undervisningsfag ved UiO, samt ta en mastergrad i ett av undervisningsfagene. Da kan du søke praktisk-pedagogisk utdanning.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. okt. 2022 14:14