Hvorfor velge denne retningen?

Hvordan har historien formet kultur, politikk og samfunn i dagens spansktalende verden? Hvordan har tidligere epoker i spanskspråkelig litteratur bidratt til å legge forutsetninger for internasjonal litteratur i dag? Hvilke sentrale problemstillinger innen kontrastiv grammatikk finnes mellom spansk og norsk? Hvordan påvirker dette litterære oversettelser fra spansk til norsk?

Spansk er et av de store verdensspråkene, mer enn 400 millioner i Spania og Latin-Amerika har spansk som morsmål, samt ca. 40 millioner i USA. Det spanske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, og det spansktalende språkområdet har en allsidig litterær tradisjon og historie. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskap i spansk nyttig på mange måter. Spansk undervises ved de fleste ungdoms- og videregående skoler.

Etter det første året kan du velge mellom fordypning i språk eller litteratur.

Studiemiljø

Som student på spansk kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø! 

UiO har utrolig mange studentforeninger. Ta en kikk på alt det gøye du kan ta del i her.

På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter som Filologen eller Lasso.

Et semester i utlandet

Studier i utlandet gir deg en unik mulighet til å fordype deg i språket, litteraturen eller regionen du studerer. Vi har avtaler med universiteter i Spania og Latin-Amerika. Husk å begynne planleggingen tidlig!

Jobb og videre studier

De mest vanlige karriereveier og arbeidsoppgaver for kandidater med en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra HF er:

  • Kommunikasjon: Informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner, forlag og mediebedrifter.
  • Undervisning og forskning: Undervisning og opplæring, administrative oppgaver knyttet til veiledning, formidling og undervisning.
  • Offentlig administrasjon: Administrativt arbeid som saksbehandling, service- og publikumsarbeid.
  • Kultur: Planleggings- og informasjonsarbeid, kulturformidling, service- og publikumsarbeid, konsulentvirksomhet.

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver. Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Les mer om karrieremuligheter for HF-studenter.

Vi anbefaler deg også å sjekke ut hva Karrieresenteret ved UiO kan tilby.

Din bachelorgrad i spansk kvalifiserer deg blant annet til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning spansk, portugisisk

Hvis du vil bli lærer må du avlegge minst 60 studiepoeng i to undervisningsfag ved UiO, samt ta en mastergrad i ett av undervisningsfagene. Da kan du søke praktisk-pedagogisk utdanning.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. nov. 2021 14:12