Program for studiestart

Velkommen som ny student på bachelor i spansk.

Studiestart i 2022 begynner i uke 33, og programmet for de første ukene blir publisert her når det er klart. 

Frist for nye studenter å søke på emner er 18. august. Fristar - søkje plass på undervisninga og melde deg til eksamen - Universitetet i Oslo (uio.no)

Vi sees!