Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du få internasjonal erfaring og kontaktnettverk, samtidig som du videreutvikler språkkunnskapene dine.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets tredje, fjerde eller femte semester. Du kan ta emner innenfor fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan du reise?

I tillegg kan du finne utvekslingsavtaler i de fleste hovedsteder og store byer i Spania og Latin-Amerika på UiOs sentrale nettsider om delstudier i utlandet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 18. apr. 2013 16:50 - Sist endret 31. aug. 2020 09:19