Hvorfor velge denne retningen?

På masterstudiet i spansk og portugisisk kan du fordype deg i spansk språk, portugisisk språk, spanskspråklig litteratur eller spanskspråklig kultur.

Studiet gir deg dyptgående kunnskap om språk, kultur eller litteratur fra den iberiske halvøy og Latin-Amerika, samtidig som du videreutvikler språkferdighetene dine. Fagmiljøet tilbyr forskningsnær undervisning og veiledning på internasjonalt nivå innen språkvitenskap, kultur og litteratur.

Etterspurt kompetanse

Studiet gir deg sentrale og etterspurte humanistiske ferdigheter: Det utvikler din evne til å forholde deg analytisk til språk, kultur og litteratur gjennom ulike typer tekster og teorier, og ut fra ulike vitenskapelige perspektiver. Gjennom masteroppgaven oppnår du ekspertkompetanse innen et selvvalgt tema, samtidig som du oppøver generelle ferdigheter til å innhente store mengder kompleks informasjon, strukturere det i en lengre tekst, og presentere det tydelig og forståelig for andre.

Kunnskap om språk og litteratur fra den iberiske halvøy og Latin-Amerika er viktig og etterspurt. Med en mastergrad fra denne studieretningen har du relevante kvalifikasjoner for å kunne arbeide innen blant annet internasjonale organisasjoner, undervisning, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Hvis du ønsker å gå videre med forskning, kvalifiserer dette studiet til å søke på doktorgradsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 23. jan. 2018 09:01 - Sist endret 25. apr. 2018 12:44