Oppbygging og gjennomføring

Denne oppbyggingen gjelder for studenter med opptak fra og med høsten 2020.

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng. Du kan velge emner innen og skrive masteroppgave i enten:

  1. Spansk eller portugisisk språk
  2. Spanskspråklig litteratur
  3. Spanskspråklig kultur

Studieløp

4.sem.

Masteroppgave

3.sem.

Masteroppgave

2.sem

SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk Emne Emne

1.sem

IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk

Emne

Emne

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Studieløp med masteroppgave i spansk eller portugisisk språk

Obligatoriske emner

Dersom du skal skrive masteroppgave i portugisisk språk, kan du søke om fritak fra SPA4000 og erstatte dette med et annet emne.

Valgfrie emner

Studieløp med masteroppgave i spanskspråklig litteratur

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Studieløp med masteroppgave i spanskspråklig kultur

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Masteroppgave og veiledning

Du skriver en prosjektskisse for masteroppgaven i IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk og SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk. Du får tildelt en veileder på bakgrunn av prosjektskissen din. Prosjektskisse og tema kan justeres i andre og tredje semester, i samråd med veileder. Du finner mer informasjon om masteroppgaven din på masteroppgaveemnesiden og på våre nettsider om masteroppgave ved ILOS.

Mens du jobber med masteroppgaven, må du passe på å være undervisningsmeldt i masteroppgaveemnet i Studentweb for ikke å miste plassen din på masterprogrammet.

Redusert studieprogresjon, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å søke om utsatt studiestart, permisjon eller å få studere med redusert studieprogresjon. Men får du innvilget en søknad om dette, er du selv ansvarlig for å planlegge studieløpet ditt. Vær oppmerksom på at få emner går hvert semester. Du finner mer informasjon her. Legg spesielt merke til reglene for et ekstra semester og siste semester.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan du rette til studiekonsulenten.

Studier i utlandet og praksissemester

Se hvilke utvekslingsavtaler vi anbefaler her, og kontakt studiekonsulenten for utveksling og praksissemester for mer informasjon.

Tidligere oppbygninger av masterprogrammet

Fikk du opptak før høsten 2020, se oppbygging for opptak 2018 og 2019 eller oppbyggingen for opptak 2017 og tidligere.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 11. des. 2019 13:26 - Sist endret 16. okt. 2020 15:07