Oppbygging og gjennomføring

Dette studieløpet gjelder for studenter med opptak fra og med høsten 2018. Se her for studieløp t.o.m høsten 2017.

Mastergraden går over to år og består av 120 studiepoeng:

Masteroppgave 60 studiepoeng

  • Obligatoriske emner, 20 studiepoeng
  • Valgfrie emner, 40 studiepoeng
  • Masteroppgave 60 studiepoeng

Masteroppgave 30 studiepoeng

  • Obligatoriske emner, 20 studiepoeng
  • Valgfrie emner, 70 studiepoeng
  • Masteroppgave, 30 studiepoeng

Studieløp

4. semester Masteroppgave 30 eller 60 studiepoeng
3. semester

Masteroppgave 60 studiepoeng

2. semester Valgfritt emne eller studier i utlandet Valgfritt emne eller studier i utlandet Valgfritt emne eller studier i utlandet
1. semester TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) TYSK4200 – Tysk tekstkultur Valgfritt emne

 

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

To emner er obligatoriske for alle:

Hvis du vil skrive masteroppgave i tyskspråklig litteratur, må du i tillegg ta:

Valgfrie emner

Du velger minst 20 studiepoeng innen den spesialiseringen (tysk språk, tyskspråklig litteratur eller tysk områdekunnskap) som du skal skrive masteroppgave i. De øvrige studiepoengene kan du velge fritt blant emner i tysk, emner på utveksling, praksis og andre emner ved UiO.

Emner i tysk

For en oversikt over det fullstendige emnetilbudet, se listen over emner ved ILOS. Husk å sortere på (master)nivå og semester øverst.

Andre emner ved UiO

Du kan også velge et tverrgående emne på ILOS eller andre institutter som er relevant for masteroppgaven din, forutsatt at du får plass på emnet. Under finner du noen eksempler.

Du kan også velge et teori- eller metodeemne i historie, kulturhistorie, samfunnsgeografi, medievitenskap eller et annet fagområde som er relevant for det du skal skrive masteroppgave om. Ta i så fall kontakt med studiekonsulenten for å få veiledning om dette i god tid før emnepåmeldingen starter.

Utveksling, praksis og internasjonalt prosjektsemester

  • Studenter som velger å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng kan reise på utveksling i andre semester.
  • Studenter som skal skrive 30 studiepoeng masteroppgave kan reise på utveksling i både andre og tredje semester.
  • Et alternativ til utveksling er å reise ut på det mer praktisk orienterte EUS4900 - Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk i tredje semester eller å velge et av praksis-emnene ved ILOS i andre eller tredje semester. Kontakt studiekonsulenten for informasjon om dette.

Masteroppgave

Du skriver prosjektskisse for masteroppgaven i TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse). Prosjektskissen gir grunnlag for tildeling av veileder. Prosjektskisseplan og tema kan justeres i andre og tredje semester.

60 studiepoeng

30 studiepoeng

Mens du jobber med masteroppgaven må du passe på å være undervisningsmeldt i masteroppgaveemnet for ikke å miste plassen din på masterprogrammet.

Deltid, permisjon og utsatt studiestart

Studieløpet forutsetter normal studieprogresjon med 60 studiepoeng per år. Det er mulig å studere på deltid, men da er du selv ansvarlig for å planlegge studieløpet ditt. Få emner går hvert semester. Det er også mulig å søke om utsatt studiestart eller permisjon. Her finner du søknadsskjema og retningslinjer for redusert progresjon, permisjon og utsatt studiestart.

Spørsmål om redusert progresjon, permisjon eller utsatt studiestart kan du rette til studiekonsulenten.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. apr. 2014 08:57 - Sist endret 19. nov. 2020 09:47