TYSK4593 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 80-100 sider om et tema basert på din godkjente prosjektskisse. Oppgaven skrives på tysk.

Studenter som ønsker et praksisopphold og som vil skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng, velger EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk i tredje semester og TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en faglig problemstilling
  • kan du planlegge og fullføre et omfattende vitenskapelig arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere større mengder informasjon
  • kan du bruke relevante teorier og metoder og gjennomføre reflekterte analyser
  • kan du presentere større informasjonsmengder på en strukturert måte
  • kjenner du til forskningsetiske normer og  kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
  • har du akademiske språkferdigheter i tysk
  • har du innsikt i vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for tyske områdestudier

Karakteren du får viser i hvilken grad du har nådd disse læringsmålene.

Opptak og adgangsregulering

For å kunne levere masteroppgave i tysk områdekunnskap, kreves det at du har tatt minst 20 studiepoeng i tysk områdekunnskap.

Overlappende emner

60 studiepoeng overlapp mot TYSK4590 – Tysk områdekunnskap: Masteroppgave (videreført)

Undervisning

Individuell veiledning.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016.

For studenter som har meldt seg til masteroppgaven før våren 2016 er det valgfri muntlig eksamen.

Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i ca. 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Nærmere informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen finner du her: Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving, levering og sensur av masteroppgaver ved ILOS.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Generell sensorveiledning for master uten muntlig.

Generell sensorveiledning for master med muntlig.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst