Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt.  Det er ikke alle land som har idéhistorie eller intellectual history som et eget fag, men det er som regel lett å finne relevante emner innenfor historie, kulturhistorie eller filosofi. Er du interessert i en bestemt tematikk som  du ikke finner behandlet i emner som tilbys her hjemme, kan det godt hende at du vil finne det utenlands. Kanskje tilbyr de også spennende emner som du ikke hadde tenkt på. Sjekk det ut! ​Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du også tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets fjerde eller femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO. Er du usikker på når og hvor du skal reise, snakk med studiekonsulenten på idéhistorie

Hvor kan du reise?

Mulighetene er mange, men ønsker du tips idéhistorie anbefaler følgende avtaler:

Se alle instituttets avtaler her. I tillegg til våre avtaler har både HF og UiO avtaler som kan være interessante for deg. Alle avtalene ved UiO finner du på de sentrale sidene for utveksling. Se nederst på denne siden. 

Stipendordninger

I tillegg til stipendordningen som Lånekassen har, finnes det flere ekstra stipender.

Reiser du på en Erasmus-avtale eller Nordplus-avtale vil du motta et ekstra stipend i måneden.  Erasmus+ stipend gir ca 460 EUR i måneden (pre 2018) og Nordplus ca 200 EUR i måneden i tilligg til et eget reisestipend. 

Om en utvekslingsavtale er Erasmus + eller Nordplus står på nettsiden for utvekslingsavtalen.

Lånekassen har også et eget språkstipend om du ønsker å ta språkkurs i forkant av studiet.

Andre muligheter

Du kan velge emner ved studiesentrene i Roma og Athen som del av studiene dine.

 

Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. okt. 2018 14:54