Programmet tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng fordelt på disse elementene:

  • fordypning i idéhistorie, minst 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • frie emner, inntil 40 studiepoeng
  • ex.phil. og ex.fac., 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp fra og med høsten 2015

6. semester Error: java.lang.NullPointerException Fritt valgt emne
5. semester Utenlandsopphold. Hva du vil ta i utlandet er opptil dine faglige interesser, men vi anbefaler generelt å ta et emne med idéhistorisk profil, noe som passer med støttefaget ditt, noe du ikke kan få tatt ved UiO.
4. semester Idéhistorieemne på 2000-nivå Emne fra valgt støttefag Emne fra valgt støttefag
3. semester Error: java.lang.NullPointerException Emne fra valgt støttefag Emne fra valgt støttefag
2. semester Error: java.lang.NullPointerException EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer
1. semester Error: java.lang.NullPointerException EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vi anbefaler at du tar femte semester i utlandet.

Anbefalt studieløp for deg som er tatt opp høsten 2014 eller tidligere.

Fordypningsfag (80-gruppe)

Fagfordypningen din bygger du opp med emner i idéhistorie. Vi anbefaler sterkt at du tar Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException før du begynner med idéhistorieemner på videregående nivå (2000-nivå, dvs. emner med emnekode IDE2XXX).

Støttefag (40-gruppe)

Støttefaget må være et annet fag enn idéhistorie. Europeiske språk er gode støttefag til idéhistorie. Velger du et europeisk språk som støttefag, vil du kunne lese tekstene på originalspråket, i tillegg til at du får fordypning i en språkkultur. En rekke andre humanistiske fag og samfunnsfag vil på sin side kunne utdype det du lærer på idéhistorie.

Frie emner

Du kan velge inntil 40 studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO (merk at noen emner har forkunnskapskrav). Råd om hvordan du bruker frie emner.

Ex.phil. og ex.fac.

Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden. Ex.phil. tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 - Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E, for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive norsk.  Vi anbefaler ex.fac.-varianten EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. Du kan bare ha én ex.fac.-variant i bachelorgraden, så dersom du har ex.fac. fra før, kan du søke om å få den innpasset i graden.

Studert tidligere?

Du kan søke fakultetet om å få passet inn utdanning fra andre studiesteder dersom du har studert tidligere og ønsker å bruke tidligere studier som del av bachelorgraden i idehistorie. Hvis du lurer på hvilke konsekvenser innpasning av tidligere studier har for studieløpet ditt, ta kontakt med studie- og programkonsulenten.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i filosofi og idéhistorie.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 17. des. 2014 09:57 - Sist endret 11. okt. 2018 14:02