Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

 • studieveiledning
 • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • med mer

Institutt for teknologisystemer

Gunnar Randers vei 70, 2027 Kjeller

Telefon: 22 84 22 00

E-post: studieinfo@its.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no