Forskerlinjen informatikk, del 2 (mastertillegg)

Dette programmet er for deg som har fullført Forskerlinjen informatikk del 1. Denne påbyggingsdelen gir deg muligheten til å sette deg inn i forskerlivet og få et forsprang til en doktorgrad. Du får tett oppfølging og blir inkludert i noen av våre fremste fagmiljøer.

Talentutvikling

Forskerlinjen informatikk er et pilotprosjekt som hadde oppstart i august 2018. Forskerlinjen skal bidra til at flere informatikkstudenter får øynene opp for forskning, samt fasilitere og inspirere til en forskerkarriere.

Fakta om programmet
Studiepoeng: 30
Studiet varer: 1 år
Organisering: Deltidsstudium

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Stipend

Du kan søke om stipend på kr 50 000,- fra Norges forskningsråd.

Forskningsprosjekter

Du kan jobbe med prosjekter fra noen av instituttets største satsingsområder.