Hva lærer du?

Nye beskrivelser av læringsutbytte for deg som begynner på studiet høsten 2018

For deg som startet høsten 2017 eller tidligere

Tar du en master i fysikk vil du delta i prosjekt i den internasjonale forskningsfronten. Gjennom å være en integrert del av en spesialisert forskningsgruppe vil du opparbeide deg både forskererfaring, -kunnskap og -ferdigheter, samt opparbeide deg et faglig nettverk.

Kunnskapsmål

 • Forstå og ha innsikt i fysikk på et avansert nivå.
 • Ha kunnskap om avanserte analytiske metoder (matematikk og statistikk).
 • Ha grunnleggende innsikt i vitenskapelig arbeid.

Ferdighetsmål

 • Kunne arbeide med analytiske og numeriske metoder.
 • Kunne bruke måleutstyr og utføre til dels svært avanserte eksperimenter.
 • Kunne kritisk vurdere og analysere vitenskapelige måldata.
 • Kunne kritisk vurdere måleutstyr og feilkilder.
 • Kunne bruke profesjonelt dataverktøy.
 • Kunne bruke kompliserte analytiske modeller og avanserte programpakker.
 • Kunne lage nye dataprogrammer.
 • Kunne lage en strukturert og kritisk skriftlig fremstilling.
 • Kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. feb. 2018 11:24