Jobb og videre studier

Fysikere får jobb innen veldig mange områder, alt fra finans til helse. De fleste jobber med fysikk og programmering i forskningsinstitusjoner og bedrifter. Verden er åpen for den som velger å studere fysikk!

Etter endt master vil du ha solide kunnskaper i fysikk og analytiske metoder samt programmering og bruk av avansert dataverktøy. Dette er noe arbeidsmarkedet krever i økende grad. Slike kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Det er også viktig innenfor teknologi og økonomi.

Etter endt master i Fysikk vil mange arbeidsoppgaver og karriereveier være åpne. Du kan jobbe med forskning og utviklingsarbeid i privat og offentlig sektor, forvaltning og forskningsadministrasjon, programmering og utviklingsarbeid i dataindustrien. Du kan arbeide som medisinsk fysiker, jobbe med undervisning og formidlingsarbeid.

Konkrete eksempler på arbeidsplasser for uteksaminerte kandidater er: DNV GL, Norsk Institutt for Luftforskning, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Statens Strålevern, Hydro, Telenor, Kreftforeningen, Justervesenet, SINTEF, Accenture, Equinor, IBM, Institutt for energiteknikk (IFE) og sykehus.

Med en Master i fysikk vil du også være kvalifisert til å gå videre med forskerutdanning (ph.d.) innen både fysikk og mange andre områder.

Du kan også velge å å bygge på med en årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  Da vil du kunne jobbe som lektor i den norske skolen.

Du finner mer informasjon på hver enkelt studieretning:


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:29 - Sist endret 7. feb. 2020 16:27