Siste beskjeder

Publisert 4. nov. 2021 09:51

Begynte du på Geofysikk og klima høsten 2020? Da ønsker vi deg velkommen til programmøte 11. november kl. 12.15-14, auditorium 1, Geologibygningen. Vi snakker om:

  • studiet hittil (med mulighet for å gi ros og ris)
  • studieprogrammets oppbygging videre
  • valg av fordypningsemener og veien mot master
  • utveksling

Karrieresenteret vil være til stede, og det blir servering av frukt og kaffe.

Vi gleder oss til å se deg!
 

Publisert 5. okt. 2021 12:19

Trenger du en tur ut? Se et annet menneske? Luft i ansiktet, blod i beina og en liten samtale? Hvis du vil ha en luftetur, har vi et tilbud om gågrupper onsdager fremover i vinter for MN-studenter. 

Publisert 1. okt. 2021 14:56

Etter et spesielt år med pandemi ser vi at samhold og felleskap er viktig for studenter og ansatte på UiO. Verdensdagen for psykisk helse er 10.oktober og i den anledning ønsker UiO å markere dagen med en hel uke. Gjennom uken kan du delta på gratis foredrag som er åpne for alle, lokale aktiviteter og "stands" forskjellige steder på campus.

Se arrangementene og les mer om Verdensuken for psykisk helse på UiO

Publisert 29. sep. 2021 14:51

UiO-studenter har blitt invitert på spennendende tokt med Statsraad Lemkuhl i regi av Universitetet i Bergen fra mai til august 2022!

Som en del av FN's havsatsningstiår skal Statsraad Lehmkuhl på en 18 måneders jordomseiling "One Ocean Expedition" fra september 2021 til april 2023 og toktet er en offisiell del av FNs havsatsingstiår. Sammen med norske og internasjonale partnerinstitusjoner skal Statsraad Lehmkuhl brukes som forskningsskip, som læringsarena for studenter og som møteplass fundert på kunnskap fra forskning og utdanning. 

Publisert 7. sep. 2021 12:37

Kjære bachelorstudent,

Går du ditt siste semester (6.semester) på bachelorgraden i geofysikk og klima, og vurderer du å dra på utveksling til utlandet eller til UNIS på Svalbard til våren?

Her kommer nyttig informasjon om hvordan søke og dra på utveksling.


Søk om utveksling innen 15. september – hvor vil du dra og hvordan søke?:

Frist for å søke om utveksling til utlandet våren 2022 er onsdag 15. september denne måneden. Vi har et godt utvalg avtaler til universiteter som tilbyr emner innen geofag, som du kan søke på. Våre lokale geofag-avtaler finner du her: https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/mn/geo/?filter.level=bachelor

Ellers anbefaler jeg deg å ta en titt på programsidene for utveksling:

  • Geofysikk og klima: ...
Publisert 21. sep. 2020 13:55
UNIS, Svalbard
UNIS, Svalbard

Du kan søke om å studere ved UNIS på Svalbard for vår 2021. Les mer om muligheten her:https://www.mn.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/unis-info-om-utveksling-var-2021.html

Frist for å søke er 15. oktober!

Har du spørsmål om UNIS-opphold på ditt studium, ta kontakt med Vanja Haugland på e-post: studieinfo@geo.uio.no.

Publisert 24. aug. 2020 10:30

Hei bachelorstudenter,

Velkommen til regnegruppe for dere geofagstudenter som tar emnene MAT1100 og MAT-IN1105 høsten 2020. Dette er et tilbud til alle geofagstudenter på bachelorprogrammene våre ved Institutt for geofag.

Vi har booket rom 2320 og 2414 i Kristine Bonnevies Hus og regnegruppene finner sted hver tirsdag mellom 8.30 -10.00. Første regnegruppe finner sted i morgen, tirsdag 25. august.

 

Tid: Tirsdager 8:30 - 10.00. (i tidsrommet: uke 35 - uke 47)
Sted: Rom 2320 Kristine Bonnevies Hus.

 

Velkommen skal dere være!


Vennlig hilsen,

 

Astrid Vatne
gruppeleder
Institutt for geofag, UiO
astrid.vatne@geo.uio.no <mailto:astrid.vatne@geo.uio.no>

 

Vanja Haugland
studieadministrasjonen
Institutt for geofag,...

Publisert 5. mars 2020 19:56

Hei, og takk for godt oppmøte på dagens informasjonsmøte om masteropptaket 2020 i Kurssal U37!

Vedlagt finn de presentasjonen frå Studieadministrasjonen og frå dei av studieretningskoordinatorane som har levert presentasjon.

Publisert 11. feb. 2020 09:51

Kjære bachelorstudenter,

UNIS tilbyr to bacheloremner nå i sommer:

Kunne du tenke deg å søke om plass på noen av disse har du enda mulighet. Frist for å søke om plass på sommeremner ved UNIS er 15. februar (førstkommende lørdag).

Les mer om hvordan du søker her: https://www.unis.no/summer-courses-2020-open-for-application/

Vennlig hilsen

Vanja Haugland
Studieadministrasjonen
Institutt for geofag
UiO

Publisert 13. jan. 2020 12:29

Vi ved Institutt for geofag søker ny fadderkoordinator for studiestartsuken for bachelorstudentene høsten 2020:

Kunne du tenke deg å bidra til å lage en god studiestart for våre nye studenter? Da kan dette være noe for deg! Les mer om vervet.

Frist for å søke er 26. januar 2020.

Mvh.
Studieadministrasjonen
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo