Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Geofysikk og klima er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp for deg som begynte 2021 eller tidligere

6. semester Fordypningsemne Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne
5. semester
Fordypningsemne
Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne
4. semester Fordypningsemne Fordypningsemne
3. semester GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag EXPHIL03 – Examen philosophicum MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

I de tre første semestrene får du en bred introduksjon til geofag og du tar støtteemner i matematikk, informatikk og fysikk. Dette gir et godt realfaglig utgangspunkt videre i studiet. De påfølgende semestrene velger du fordypningsemner og frie emner ut ifra din interesse.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Studieløp

6. semester Fordypningsemne Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne
5. semester
Fordypningsemne
Utviklingssemester/fritt emne Utviklingssemester/fritt emne
4. semester Fordypningsemne Fordypningsemne
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering / FYS1115 – Dataanalyse for fysikere
3. semester GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag EXPHIL03 – Examen philosophicum MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS1100 – Mekanikk og modellering MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester GEO1100 – Jordens utvikling og HMS-emner MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

I de tre første semestrene får du en bred introduksjon til geofag og du tar støtteemner i matematikk, informatikk og fysikk. Dette gir et godt realfaglig utgangspunkt videre i studiet. De påfølgende semestrene velger du fordypningsemner og frie emner ut ifra din interesse.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Utviklingssemester / frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Det er tilrettelagt for et utviklingssemester i 5. eller 6. semester. Du kan velge å ta frie emner, reise på utveksling til utlandet eller til Universitetssenteret på Svalbard. Det vil være mulighet for å ta ett av de obligatoriske fordypningsemnene ved et annet lærested. 

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene eller andre emner fra geofag. Du kan også velge emner fra et helt annet fagområde eller du kan få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du planlegger å ta en mastergrad, er det lurt å sjekke opptakskravet til masterprogrammet før du har tatt de frie emnene i bachelorgraden din.

Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt emne i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved Institutt for geofag.

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

For programstudenter som ønsker å studere ett eller to semestre ved UNIS på Svalbard er det mulig å reise i 5. og/eller 6. semester.

Se forslag til studieløp ved UNIS i

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Feltkurs og ekskursjoner

En viktig undervisningsmetode innen geofagene er obligatoriske ekskursjoner. Se praktisk informasjon på masterprogrammets nettsider.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i geofysikk og klima

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 2. des. 2021 08:05 - Sist endret 2. des. 2021 08:06