Jobb og videre studier

Du finner personer med utdanning i geofag og geofysikk i offentlig forvaltning, offentlige- og private selskaper i inn- og utland. Jobbmulighetene for geovitere er mange, og en utdanning kombinert med en mastergrad gir deg spennende muligheter på arbeidsmarkedet.

Videre studiemuligheter

En naturlig vei videre for mange etter å ha fullført en bachelorgrad i Geofysikk og klima, er å gå videre på et 2-årig masterstudium. Institutt for geofag tilbyr det internasjonale masterprogrammet Geosciences (master's two years), med hele 10 studieretninger.

Med en bachelor i Geofysikk og klima er det naturlig å gå videre med disse studieretningene på master: Miljøgeofag, Geofarer og geomekanikk, Geomorfologi og geomatikk, Geofysikk og geodynamikk, Hydrologi og glasiologi eller Meteorologi og oseanografi.

Merk at for å være kvalifisert for noen av studieretningene på master, forutsettes det at du velger emner i samråd med opptakskrav til disse.

I tillegg til eget masterprogram deltar Institutt for geofag i masterprogrammet Computational Science med studieretningen; CS: Geoscience, som det kan være aktuelt for noen å søke.

Med en mastergrad har du en 5-årig utdannelse, med fordypning i et valgt fagområde, og stiller sterkere i arbeidsmarkedet enn om du nøyer deg med å ta en bachelorgrad.

Ønsker du å bli forsker og fordype deg i et spesielt område? Med mastergrad kan du søke om å bli stipendiat, les om forskerutdanningen: ph.d., MN-fakultetet, UiO.

Jobbmuligheter

Generelt opplever akademikere liten arbeidsledighet. I bachelorprogrammet Geofysikk og klima har du også fokus på realfag, geofysikk og beregninger, og realfagskompetanse er etterspurt i dagens arbeidsmarked. Med en utdanning i geofag er du aktuell for mange typer yrker i offentlig forvaltning, private og offentlige selskaper i inn- og utland. 

Om jobbmuligheter: Hvor kan du jobbe med geofag?

Karriereintervju

Flere andre karriereintervju finner du her: Hva kan du jobbe med?

Verdifull kompetanse for arbeidslivet

I løpet av studiene i geofag lærer du, i tillegg til det faglige, mye annet som er nyttig i arbeidslivet. Du vil lære å bruke databeregninger alt fra første semester. Du vil lære å samarbeide med andre, analysere problemstillinger, og skrive faglige rapporter. Du lærer å arbeide selvstendig og ta selvstendige valg. Dette er verdifull kunnskap og ferdigheter som etterspørres i arbeidslivet.

Flere studenter i geofag; geofysikk og klima vil i løpet av studiet dra på feltarbeid og/eller gjennomføre analyser eller forsøk ute i naturen. Det å kunne jobbe i felt gir våre kandidater verdifull kompetanse i innhenting av data, feltobservasjon, planlegging og å tenke HMS. 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 25. feb. 2021 16:46