Jobb og videre studier

Du finner folk med en utdanning i geofag i offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland. Jobbmulighetene for geovitere er i dag gode, og en utdanning kombinert med en mastergrad gir deg spennende muligheter på arbeidsmarkedet.

Videre studiemuligheter

En naturlig vei videre for mange etter å ha fullført en bachelorgrad i Geofysikk og klima, er et 2-årig masterstudium. Institutt for geofag tilbyr det internasjonale masterprogrammet Geosciences (master's two years), som har 10 studieretninger. Med en bachelor i Geofysikk og klima er det naturlig å gå videre med disse studieretningene på master: MiljøgeofagGeofarer og geomekanikkGeomorfologi og geomatikkGeofysikk og geodynamikkHydrologi og glasiologi og Meteorologi og oseanografi

Merk at for å være kvalifisert for noen av studieretningene på master, forutsettes det at du velger emner i samråd med opptakskrav til disse.

I tillegg til eget masterprogram over deltar også Institutt for geofag i masterprogrammet Computational Science med studieretningen; CS: Geoscience, som det kan være aktuelt for noen å søke.

Med en mastergrad har du en 5-årig utdannelse, med fordypning i et valgt fagområde, og stiller sterkere i arbeidsmarkedet enn om du nøyer deg med å ta en bachelorgrad.

Med en mastergrad kan du søke om å bli stipendiat. Les mer om forskerutdanningen: ph.d. i realfag.

Jobbmuligheter

Generelt opplever akademikere liten arbeidsledighet. I bachelorstudiet Geofysikk og klima har du også fokus på realfag, geofysikk og beregninger, og realfagskompetanse er etterspurt i dagens arbeidsmarked.

Du finner folk med en utdanning i geofag i offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland. Jobbmulighetene for geovitere er i dag gode, og en utdanning kombinert med en mastergrad gir deg spennende muligheter på arbeidsmarkedet.

Se noen arbeidssteder der geovitere fra UiO arbeider.

I løpet av studiene lærer du, i tillegg til det faglige, mye annet som er nyttig i arbeidslivet. Du lærer å samarbeide med andre, analysere problemstillinger, skrive faglige rapporter, og du lærer å arbeide selvstendig og ta selvstendige valg. Dette er nyttig kunnskap som etterspørres i arbeidslivet.

Flere studenter i geofag er på feltarbeid eller gjør analyser ute i naturen i forbindelse med studiene. Dette gir verdifull kompetanse i innhenting av data, feltobservasjon og HMS.

Se eksempler på stillinger du kan få med bakgrunn i Geofysikk og klima:

 • rådgiver eller konsulent
 • forsker innen ulike geofaglige temaområder
 • hydrolog
 • glasiolog
 • seismolog
 • geotekniker
 • meteorolog
 • oseanograf
 • geofysiker
 • lektor / stillinger i
  utdanningssektoren

Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 8. jan. 2018 17:01