Berger deg fra storflommen

I jobben som hydrolog i Multiconsult er Media Sehatzadeh med på å sikre og regulere demninger både i Norge og i utlandet.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, himmel, flash-fotografering.

– Mitt mål i livet har alltid vært å kunne bruke egen kunnskap til å hjelpe andre, og det er jeg veldig glad for at jeg får muligheten til å gjøre her, sier hydrolog Media Sehatzadeh i Multiconsult.

Pulten til Media Sehatzadeh i det åpne landskapet til Multiconsult vitner om den store interessen og engasjementet hun har for faget sitt. To av pensumbøkene fra tiden som masterstudent i geologi ved UiO ligger klare til bruk, og på veggen henger et bilde fra da hun i april holdt workshop for arbeidere ved en dammen Kamuzu Barrag helt sør i Malawi. 

– I Malawi bidro jeg og andre i Multiconsult til et helt nytt design av demningen, slik at vannet i dammen kunne fordeles mer effektivt til landbruk, drikkevann og energiproduksjon. Mitt bidrag i dette var å lage en modell for vanntilførsel til dammen for tolv måneder frem i tid, slik at de som jobber der kan vite hvor mye vann de skal slippe ut til de ulike behovene, forteller Sehatzadeh stolt. 

Beregner flom

Også hjemme i Norge jobber Media med dammer, men her er det sikkerhet og regulering som er hovedfokus. Ved hjelp av såkalte hydrologiske dataserier – informasjon om blant annet nedbør, snøfall og vannføring – kan hun regne seg frem til hvor høy vannstand hver enkelt demning i Norge må kunne tåle.

– Rundt om i utvalgte elver og innsjøer i Norge finnes det målesteder som registrerer vannmengde, og med dataene herfra kan jeg lage modeller for hvor store flommer som kan oppstå på målestedet i fremtiden. Dette er svært viktig informasjon, fordi det forteller oss hvor store flommer demninger må kunne tåle, og dermed også hvordan demningene kan designes for best mulig å regulere vannmengde, og dermed hindre flomskader i områder rundt.

Simulerer katastrofen

Sehatzadeh jobber også med det som kalles dambruddsbølgeberegning. Her ser hun på konsekvensene av et eventuelt katastrofescenario hvor en demning brister. 

– Når vi simulerer dambrudd lager vi en modell som inneholder alle elver, hus og veier, og så lager vi en beredskapsplan for hva som må gjøres dersom bruddet skulle bli et faktum. Dammene rangeres fra én til fire, hvor firer-dammer er dem som har de største bruddkonsekvensene. 

– Nylig fant vi ut at et brudd på Flævatn- dammen i Hemsedal, som er klassifisert som en firer, ville ført til en bølge som ville nådd helt til Drammen. Dette er en strekning på hele 200 kilometer, men bølgen ville likevel hatt nok energi til å ødelegge husene i nærheten av Drammenselva.

Hjalp lokalbefolkning i Malawi

Hydrologi er læren om hvordan vannet beveger seg i verden, som del av en omfattende syklus med blant annet fordampning, nedbør og avrenning. Media var aldri i tvil om at det var akkurat dette hun ville fordype seg i da hun begynte på mastergraden i geologi, og fikk konkret erfaring med vannproblematikk da hun jobbet med masteroppgaven. Som del av en forskergruppe jobbet hun med å løse en vannutfordring i Malawi.

– Med vann og ren energi kan vi redde verden

– Prosjektet jeg jobbet med på masteren gikk ut på finne ut hvorfor det var så mye salt i grunnvannet til befolkningen i Chikwawa-distriktet sør i Malawi. Vi konkluderte med at det sannsynligvis lekket ut fra forkastninger i grunnfjell langt vekk, og at det så ble fraktet mot elva via grunnvannet. 

– Denne masteroppgaven passet meg veldig godt, for jeg har alltid vært veldig interessert i vann og miljø. Det er med rent vann og ren energi vi kan redde verden, konstaterer Media. 

Fra Iran til Oslo

Da Media begynte på mastergraden i Oslo var hun allerede utdannet sivilingeniør fra hjemlandet Iran. At hun fortsatte utdanningen akkurat i Norge var nærmest en tilfeldighet. 

– Vi valgte UiO på grunn av dets rykte som et godt internasjonalt universitet, og vi ble ikke skuffet.

– Det var i grunn Google som brakte meg hit. Mannen min ville ta doktorgrad i kjemi, og jeg ville ta master i geologi, og plutselig endte vi opp ved UiO begge to. Små ting fører ofte til store endringer, forteller Sehatzadeh, som ikke angrer på avgjørelsen. 

– Tiden som mastergradsstudent ved UiO var utrolig spennende. Vi hadde valgt UiO spesielt på grunn av dets rykte som et godt internasjonalt universitet, og vi ble ikke skuffet. Samholdet blant studentene var svært bra, og kursene, som gikk på engelsk, var faglig solide. Dessuten var det veldig mye interessant feltarbeid rundt omkring i Norge, noe jeg syntes var veldig spennende. 

– Ennå har jeg ikke klart å kutte kontakten med UiO helt, og jeg tror egentlig ikke jeg noen gang vil gjøre det. Etter at jeg var ferdig med mastergraden begynte jeg å jobbe som gruppelærer i et par fag, og gjør det fremdeles i dag. Når du må forklare noe for andre, skjønner du ting bedre selv også. 

Multiconsult sponset norskkurs

Etter endte studier ble Sehatzadeh tilbudt en stilling som doktorgraddstipendiat i New York, men takket heller ja til jobben i Multiconsult. Her fikk hun sponset kveldskurs i norsk i et halvt år, samtidig som hun fikk jobbe videre med interessen for miljø. (Norskkurset ble for øvrig raskt for enkelt i forhold til språket hun var vant til fra jobben, og spesielt ordet «dambruddsbølgeberegningsrapport» fikk lærerne til å måpe.)

– Jeg mener du finner det beste arbeidsmiljøet i Norge i Multiconsult. Alle de ansatte er veldig åpne for nye personer, så jeg ble veldig godt tatt imot da jeg begynte her. Innad i bedriften finnes det dessuten utrolig mange aktiviteter man kan delta på, og vi drar på mange utflukter og turer både i innland og utland. 

– Mitt mål i livet har alltid vært å kunne bruke egen kunnskap til å hjelpe andre.

– I jobben min lærer jeg hele tiden nye ting, og jeg får sett mye av Norge når jeg reiser rundt på befaring til ulike dammer. Mitt mål i livet har alltid vært å kunne bruke egen kunnskap til å hjelpe andre, og det er jeg veldig glad for at jeg får muligheten til å gjøre her.

I alt Media arbeider med i Multiconsult benytter hun seg av kunnskap fra masteren ved UiO; også samarbeid og teamarbeid trekker hun frem i denne sammenheng.

– Alle temaer innen geologi er interessante, fordi de handler om jorda. I geologi ser du på alt som har skjedd, og bruker dette til å se på alt som vil og kan skje. Og når du lærer om ting i et perspektiv på milliarder av år, får du også en ny og bedre forståelse av din egen plass på jorda. Det synes jeg er fint, filosoferer Sehatzadeh. 

Karakterer viktigst 

Medias sjef, seksjonsleder Odd Adler-Gjerde, forteller at Medias utdanningskombinasjon passer svært godt for Multiconsult:

– At Media har en ingeniørutdanning i grunn, gjør at hun kan jobbe tett sammen med det mer tekniske miljøet i Multiconsult, og at hun kan kommuniserer godt med andre ansatte og faggrupper. Samtidig er masterutdanningen svært relevant; Media jobber med det hun har studert, forklarer Adler-Gjerde. 

For ham er det uten tvil karakterer som er viktigst i en ansettelsesprosessen: 

– Erfaring tilsier at de som har best karakterer har størst verdi for oss. Jeg tror gode karakterer betyr at søkerne har lært seg å jobbe effektivt og å løse problemer raskt og helhetlig. Men også arbeidserfaring forteller mye om personene som søker; de som har hatt ekstrajobber og sommerjobber som er relevant for faget, er nok også dem som vet best hva de vil og som er mest interessert i de de studerer. 

– Jeg vil anbefale dem som ønsker å jobbe i Multiconsult i fremtiden å få gode karakterer, ha relevant arbeidserfaring og vise interesse ovenfor potensielle arbeidsgivere allerede før studiene er fullført, oppfordrer Adler-Gjerde.

Media Sehatzadeh

Alder: 30

Kommer fra: Iran

Bor: Oslo

Jobb: Hydrolog i Multiconsult

Relevant bachelorutdanning ved UiO:
Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) 

Masterutdanning ved UiO: 
Geofag, studieretning naturgeografi, hydrologi og geomatikk

Relevant jobb ved siden av studiene:
Gruppelærer ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Frivillige verv: 
Medlem i Ingeniører uten Grenser

Les flere karriereintervjuer

Emneord: karriereintervju, geologi, geofag, vann, hydrologi, hjelpearbeid, ingeniør, karriere Av Inger Kristine Volden
Publisert 29. aug. 2017 18:14 - Sist endret 23. juli 2021 11:43