Studieopphold i utlandet

Et semester ved et utenlandsk universitet kan gi deg unik kompetanse innenfor ditt fagområde. Samtidig kan du forbedre dine språkkunnskaper, få internasjonal erfaring og utvide ditt nettverk. 

Når kan jeg dra? 

Du kan i bachelorprogrammet i geofysikk og klima dra på utveksling i 5. eller 6. semester.

Hvor kan jeg reise?

Vi anbefaler disse utvekslingsavtalene:

Har du lyst til å dra et annet sted? Se den komplette listen over utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag. Se også alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter, eller UiOs avtaler. Du kan også gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiOs avtaler.

Studieopphold på Svalbard

Du kan også ha et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), som tilbyr mange spennende kurs og emner i geofag.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO