Tverrfaglig helseforskning (master - to år)

Er du interessert i å lære om fagutvikling og tverrfaglig helseforskning? Studiet vårt legger vekt på forskningsbasert undervisning hvor lærere og studenter med ulik faglig bakgrunn bidrar til et sterkt tverrfaglig studiemiljø.

Hva kan du jobbe med?

  • eivindbjorkan Ekkotekniker på hjertemedisinsk avdeling 30. jan. 2019 13:47

    – Mastergraden i interdisiplinær helseforskning har gitt meg en helt annen forståelse av forskningsprosessen, noe som gjør at jeg kan involvere meg mer i de ulike prosjektene vi gjennomfører ved avdelingen.

  • kar-kristianseni Daglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 4. jan. 2018 13:39

    – Jeg har ønsket å jobbe med fagutvikling og forskning, og jeg har ønsket å tilhøre et tverrfaglig miljø. Dette er kjennetegn både på master i helsefag og i min nåværende stilling.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:heltid 2 år / deltid 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Interdisiplinær helseforskning