Tverrfaglig helseforskning (master - to år)

Vil du være med på å løse aktuelle helseutfordringer? Vil du være en kvalifisert deltager i utviklingen av kunnskap for klinisk virksomhet, eller for retningslinjer av behandling, eller råd om helse og livsstil?

Med en master i tverrfaglig helseforskning får du innsikt, metodisk kunnskap og verktøy til å arbeide selvstendig med temaer som evidens i forskning og behandling, brukermedvirkning, sosial ulikhet i helse, funksjon og funksjonsevne, helsepolitikk, etikk, helsekompetanse, makt og kjønn.

Studiet gjør deg til en mer reflektert og analytisk arbeidstager. Og du vil forstå mer av helsefaglige problemstillinger på tvers av fag og disipliner.

Hva kan du jobbe med?

  • eivindbjorkan Ekkotekniker på hjertemedisinsk avdeling 30. jan. 2019 13:47

    – Mastergraden i interdisiplinær helseforskning har gitt meg en helt annen forståelse av forskningsprosessen, noe som gjør at jeg kan involvere meg mer i de ulike prosjektene vi gjennomfører ved avdelingen.

  • kar-kristianseni Daglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 4. jan. 2018 13:39

    – Jeg har ønsket å jobbe med fagutvikling og forskning, og jeg har ønsket å tilhøre et tverrfaglig miljø. Dette er kjennetegn både på master i helsefag og i min nåværende stilling.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:heltid 2 år / deltid 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Interdisiplinær helseforskning