Tverrfaglig helseforskning (master - to år)

Vil du være med på å løse aktuelle helseutfordringer? En utdanning innen tverrfaglig helseforskning gjør at du kan delta i utviklingen av kunnskap for klinisk virksomhet, retningslinjer for behandling eller råd om helse og livsstil.

 


Hva kan du jobbe med? 
 

  • ung mann som smiler Stipendiat på Institutt for helse og samfunn 26. feb. 2021 13:06

    – Jeg likte spesielt godt tverrfagligheten, det at lærerne har bakgrunn fra både naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Det gir en helt annen bredde i møte med helseforskning, og jeg tror det er et strålende utgangspunkt for å tenke nytt om egen bakgrunn og profesjon.

  • dame ved vegg Høgskolelektor på Lovisenberg Diakonale Høgskole 26. feb. 2021 13:06

    – En masterkompetanse var en forutsetning for at jeg kunne søke på en stilling som høgskolelektor. Gjennom utdanningen fikk jeg inngående kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom og utviklet analytisk tenking og akademisk skriving. Det har jeg nytte av særlig i refleksjonsgrupper med studenter og i veiledning på skriftlige oppgaver.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:heltid 2 år / deltid 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Tverrfaglig helseforskning