Interdisiplinær helseforskning (master - to år)

Er du interessert i å lære om fagutvikling og tverrfaglig helseforskning? Studiet vårt legger vekt på forskningsbasert undervisning hvor lærere og studenter med ulik faglig bakgrunn bidrar til et sterkt tverrfaglig studiemiljø.

Hva kan du jobbe med?

  • andre200x300px Stipendiat ved OUS 7. feb. 2017 11:56

    Masterprogrammet har gitt André Løvgren en solid plattform for egen forskerutvikling og økt forståelse for kompleksiteten i klinisk behandlingsforskning.

  • tine-johnsrud200px Studiesykepleier ved OUS 3. feb. 2017 12:18

    Tine Johnsrud synes det er veldig motiverende å jobbe med legemiddelutprøving som kan føre til nye og bedre behandlinger. Masterprogrammet har gitt et godt grunnlag for å samarbeide med leger og legemiddelselskap i kliniske studier.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:heltid 2 år / deltid 3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Interdisiplinær helseforskning