Hvorfor velge dette programmet?

Er du interessert i å lære om fagutvikling og tverrfaglig helseforskning? Studiet vårt legger vekt på forskningsbasert undervisning hvor lærere og studenter med ulik faglig bakgrunn bidrar til et sterkt tverrfaglig studiemiljø.

Gjennom studiet vil du lære om hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres. Du vil også få kjennskap til ulike perspektiver på helse og sykdom innen ulike fagtradisjoner.

Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsprosessen og en dypere forståelse for hva forskning innebærer. Du lærer deg systematisk utvikling av kunnskap om helse- og sykdomsrelaterte problemstillinger. Dette inkluderer alt fra å identifisere og formulere en problemstilling til spørsmål om etikk, datainnsamling, analyse og teori i vitenskapelig arbeid. Gjennom studiet får du også innsikt i dagsaktuelle medisinske og helsefaglige temaer og diskusjoner, og du utvikler en mer spørrende og kritisk tilnærming til faglige problemstillinger.

Les studiedekan Kristin Heggens anbefaling om studiet.

Tverrfaglig studiemiljø

Programmet tar opp studenter med bakgrunn i helse- og sosialfag som fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, audiografer, leger, ernæringsfysiologer, idrettsvitere, optikere, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger og velferdsvitere. Både studentene og lærerne setter pris på denne tverrfagligheten.

Fra evalueringen høsten 2017 har studentene gitt disse tilbakemeldingene:

  • Veldig bra og inspirerende. Lærer mye og blir engasjert i temaer jeg i utgangspunktet hadde trodd kom til å bli tørt og kjedelig.
  • Alt i alt veldig fornøyd og har anbefalt studiet til andre.
  • Jeg er veldig fornøyd med dette semesteret! Føler jeg lærer masse, selv om jeg skjønner at dette bare er den spede begynnelsen.
  • Relevante, varierte og interessante forelesninger.
  • Interessante tema, skulle gjerne hatt mye mer tid på alle!
  • God miks av forelesninger og gruppearbeid. Fint at dere får oss til å "levere".
  • Ellers veldig fornøyd med undervisningsplanen, flott å kunne få litt oversikt gjennom den. Opplever foreleserne som veldig engasjerte og flinke.
  • Veldig fin variasjon mellom undervisningsmetoder.

Se også: Derfor valgte vi interdisiplinær helseforskning

Forskningsbasert undervisning

Programmet er basert på en forskningsinspirert pedagogikk hvor arbeidsmåter, innhold og vurderingsformer i studiet er svært lik det man vil erfare i en reell forskningsprosess. Du vil lære om hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres. Du vil lære at helse og sykdom kan forstås på svært forskjellige måter.

Studiet er organisert med faste ukentlige studiedager, langtidsplanlegging og god tilrettelegging for både hel- og deltidsstudenter. Vi har utviklet arbeidsmåter for studentene som sikrer tett oppfølging, god progresjon og kvalitet. Arbeidet resulterte i NOKUTs utdanningskvalitetspris for 2011.

Tilknytning til et sterkt forskningsmiljø

Som student vil du være en del av et større akademisk miljø.

Forskningen og undervisningen ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap avspeiler bredden i de ulike vitenskapelige tradisjoner innenfor helseforskning. Vi baserer oss på kunnskap med røtter i både naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Det innebærer at forskning og undervisning fokuserer på temaer om sykdom, helse og klinisk arbeid som både ”naturprosesser” og ”kulturprosesser”. Gjennom studentenes og de ansattes forskning har vi samarbeid med kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og internasjonale og nasjonale forskningsmiljøer som for eksempel Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet.

Les mer om våre forskningsgrupper:

Masteroppgavearbeidet kan knyttes til eget arbeid eller til pågående forskningsprosjekter ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap. Du kan dermed dra fordel av de vitenskapelige ansattes faglige innsikt.

Jobb og videre studier

Etter endt studium kan du gå inn i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- eller fagutviklingsstillinger, eller du kan gå videre på PhD-studiet. 

Er du allerede i jobb? Flere arbeidsgivere forstår nå at de får tilbake en mer reflektert og analytisk arbeidstager som kan initiere og lede fagutvikling og delta i forskningsprosjekter. 

Les mer om jobb og videre studier.

 

Publisert 9. des. 2013 12:55 - Sist endret 18. jan. 2019 15:15