Hvorfor velge dette programmet?

Vil du være med på å løse aktuelle helseutfordringer? En utdanning innen tverrfaglig helseforskning gjør at du kan delta i utviklingen av kunnskap for klinisk virksomhet, retningslinjer for behandling eller råd om helse og livsstil.

I studiet får du innsikt i tverrfaglig helsefaglig forskning, metodisk kunnskap og verktøy til å arbeide selvstendig med temaer som evidens i forskning og behandling, brukermedvirkning, sosial ulikhet i helse, funksjon og funksjonsevne, helsepolitikk, etikk, helsekompetanse, makt og kjønn.

Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsprosessen og en dypere forståelse for hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres.

Utdanningen passer for deg som ønsker å forstå mer av helsefaglige problemstillinger på tvers av fag og disipliner, og gjør deg til en mer reflektert og analytisk arbeidstaker.

Kort om studieprogrammet

  • En master i tverrfaglig helseforskning består av 40 studiepoeng obligatoriske emner, 20 studiepoeng valgfrie emner og en masteroppgave på 60 studiepoeng.
  • Masteroppgaven kan knyttes til forskningsprosjekter ved egen arbeidsplass, til prosjekter ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, eller til egen faglig interesse.
  • Emnene undervises over 2-7 uker, med to til tre undervisningsdager i uka. Undervisningsspråk er primært norsk, men enkelte emner undervises på engelsk.
  • Studiet tilbys på heltid (2 år) eller deltid (3 år).
  • Se eksempler på masteroppgaver fra Tverrfaglig helseforskning i DUO 

Tverrfaglig studiemiljø

Masterstudiet har studenter fra helse- og sosialfag som fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, audiografer, leger, ernæringsfysiologer, idrettsvitere, optikere, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger og velferdsvitere. Lærerne ved studiet representerer også en bred tverrfaglig profil, med bakgrunn i naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.

Jobb og videre studier

Studiet gir deg kunnskap og verktøy du vil ha nytte av i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- eller fagutviklingsstillinger, eller du kan gå videre på Ph.d-studiet.

Er du allerede i jobb? Flere arbeidsgivere forstår nå at de får tilbake en mer reflektert og analytisk arbeidstager som kan initiere og lede fagutvikling og delta i forskningsprosjekter.

Publisert 9. des. 2013 12:55 - Sist endret 2. mars 2021 16:29