Hvorfor velge dette programmet?

Vil du være med på å løse aktuelle helseutfordringer? Vil du være en kvalifisert deltager i utviklingen av kunnskap for klinisk virksomhet, eller for retningslinjer av behandling, eller råd om helse og livsstil?

Med en master i tverrfaglig helseforskning får du innsikt, metodisk kunnskap og verktøy til å arbeide selvstendig med temaer som evidens i forskning og behandling, brukermedvirkning, sosial ulikhet i helse, funksjon og funksjonsevne, helsepolitikk, etikk, helsekompetanse, makt og kjønn.

Studiet gjør deg til en mer reflektert og analytisk arbeidstager. Og du vil forstå mer av helsefaglige problemstillinger på tvers av fag og disipliner.

Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsprosessen og en dypere forståelse hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres. Dette innebærer alt fra å identifisere og formulere en problemstilling til spørsmål om etikk, datainnsamling, analyse og bruk av teori i vitenskapelig arbeid.

Gjennom studiet får du også innsikt i dagsaktuelle medisinske og helsefaglige temaer og diskusjoner, og via tverrfaglige perspektiver utvikler du en mer spørrende og kritisk tilnærming til faglige problemstillinger. Lærerne ved studiet er aktive forskere, noe som bidrar til stor grad av relevans og engasjement.

Kort om studieprogrammet

En master i tverrfaglig helseforskning består av 40 studiepoeng obligatoriske emner, 20 studiepoeng valgfrie emner og en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Masteroppgaven kan knyttes til forskningsprosjekter ved egen arbeidsplass, til prosjekter ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, eller til egen faglig interesse.

Emnene undervises over 2-7 uker, med to til tre undervisningsdager i uka. Undervisningsspråk er primært norsk, men enkelte emner undervises på engelsk.

Studiet tilbys på heltid (2 år) eller deltid (3 år).

Se eksempler på masteroppgaver fra Tverrfaglig helseforskning i DUO 

Tverrfaglig studiemiljø

Masterstudiet har studenter fra helse- og sosialfag som fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, audiografer, leger, ernæringsfysiologer, idrettsvitere, optikere, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger og velferdsvitere. Lærerne ved studiet representerer også en bred tverrfaglig profil, med bakgrunn i naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.

Jobb og videre studier

Studiet gir deg kunnskap og verktøy du vil ha nytte av i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- eller fagutviklingsstillinger, eller du kan gå videre på PhD-studiet.

Er du allerede i jobb? Flere arbeidsgivere forstår nå at de får tilbake en mer reflektert og analytisk arbeidstager som kan initiere og lede fagutvikling og delta i forskningsprosjekter.

Les karriereintervju fra våre tidligere studenter

Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 9. des. 2013 12:55 - Sist endret 5. apr. 2020 13:29