Beskjeder

Publisert 28. okt. 2021 16:54

Obligatoriske emner og aktiviteter

 • HELSEF4510: heldagsundervisning i hele uke 5. Hjemmeeksamen uke 6 med innlevering mandag 14. februar.
 • HELSEF4420/HELSEF4430: heldagsundervisning i uke 7-12. Onsdager og torsdager kl. 9.30-14. Hjemmeeksamen (prosjektplan) med innlevering 7. april.
 • Analyseverksted (tilknyttet HELSEF4503): heldagsseminar torsdag 13. januar og onsdag 9. februar. Dette er for studenter i sitt 4. semester med opptak høst 2020 og som er i gang med masterprosjektet sitt.

  Valgfrie emner

  • HELSEF4403: heldagsundervisning 17.-20. januar. Eksamen, muntlig: 26. og 27. januar.
  • SME4110: heldagsundervisning 17.-19. januar og ...
  Publisert 14. okt. 2021 14:15

  Kom og finn ut hva slags studentforeninger vi har ved Det medisinske fakultet!

  Tid og sted: 15. oktober 11:00-14:00, Domus Medica

  Endelig kan vi igjen holde fysisk foreningsdag på Domus Medica! Det blir stands mellom kantinen og Store Auditorium.

  Her møter du noen av foreningens engasjerte medlemmer og finner ut hva de driver med. Vi markerer også Verdensdagen for psykisk helse. Kom på stand, ta quiz og vinn premier!

  Alle studenter er velkomne, og særlig alle som har fått opptak høsten 2021. 

  Publisert 1. okt. 2021 11:23

  Kjære studenter og ansatte,

  Når Norge nå gjenåpnes, vil fakultetet så raskt som mulig komme tilbake til ordinær fysisk undervisning.

  Fra og med 11. oktober (uke 41) er hovedregelen at undervisningen ved fakultetet blir avholdt med fysisk oppmøte. Det kan forekomme digitale undervisningsaktiviteter også etter denne datoen.  Dette vil i så fall fremgå av timeplanen og beskjeder gitt i Mine Studier. Så langt som mulig, vil forelesninger bli lagt ut.

  Eksamen vil bli gjennomført som planlagt. Merk at fra 1. oktober kan studenter ikke bruke egenmelding for gyldig fravær.

  Selv om mange nå er fullvaksinerte, vil vi måtte leve med viruset fremover. De viktigste smittevernstiltakene som fremdeles gjelder er oppsummert på denne siden under profesjonsstudiet i medisin.

  Følg også med på ...

  Publisert 24. sep. 2021 17:31

  Kjære alle studenter ved Det medisinske fakultet,

  Etter regjeringens beskjed om gjenåpning til en normal hverdag med økt beredskap fra og med lørdag 25.09 vil undervisningsaktivitetene ved Det medisinske fakultet, så langt det lar seg praktisk gjøre, bli konvertert fra digital til fysisk undervisning. Det kan imidlertid ta inntil to uker å få lagt om timeplanen og få frigjort og klarert undervisningslokalene.

  Detaljert informasjon om endringene i de ulike undervisningsaktivitetene finner dere i timeplanen og i Mine Studier.

  Beste hilsen

  Elin Olaug Rosvold og Eivind Engebretsen,

  Studiedekaner

  Publisert 17. sep. 2021 15:03

  Fakultetet benytter «digital postkasse” når vi sender vedtakskrev til studenter. Vedtaksbrev sendes når fakultetet bestemmer noe som påvirker deg som enkeltstudent. For eksempel, svar på søknad om permisjon.

  Vi benytter også en kryptert løsning for digital postkasse for å verne om personopplysningene dine. For å motta slike brev digitalt må du ha en postkasseløsning, som Digipost eller Eboks.

  Skru på varslinger i din digitale postkasse for å få beskjed når du har mottatt et digitalt brev. Om du ikke gjør det, får du ikke beskjed om at du har mottatt et brev og fakultetet må varsle deg manuelt.

  Om du ikke har en digital postkasse sender vi vedtaksbrev til adressen du har registrert i Studentweb.

   

  Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

   

  Med vennlig hilsen

  Det medisinske fakultet

  Publisert 13. sep. 2021 10:16

  Fortsatt digitale forelesninger/seminarer/klinikker for store grupper

  I epost fra dekan Ivar P. Gladhaug 20. august ble det varslet om at fakultetsledelsen medio september skulle gjøre en ny vurdering av om man kan gå over til fysisk undervisning etter 20. september også for forelesninger/seminarer/klinikker for store grupper.

  Fakultetsledelsen har nå gjort denne vurderingen i samråd med fakultetets smittevernutvalg og undervisningsledelse.  Saken er også tatt opp med studenttillitsvalgte.

  På grunn av økende smittetrykk finner vi det ikke forsvarlig å åpne opp for mer fysisk undervisning så lenge samfunnet holdes på nivå 3. Dette begrunnes med at et større smitteutbrudd kan få konsekvenser for deltakelse i undervisningen og derved omfattende virkning for studieprogresjonen.  Selv om det er mulighet for å teste seg ut av karantene, kan flere dager gå tapt ved smitte/nærkontakt.

  Siden regjeringen h...

  Publisert 20. aug. 2021 14:33

  Kjære studenter og ansatte,

  Vi ønsker dere alle vel møtt tilbake til universitetet og håper dere har hatt en god start på semesteret.

  Dessverre vil vår virksomhet fremdeles være preget av korona-tiltak selv om det nå er kommet noen lettelser.

  Regjeringen har åpnet opp for at det kan gjøres unntak fra avstandskravet på 1 meter i undervisningen. Det medisinske fakultet har etter rådføring med fakultetets smittevernutvalg bestemt at forelesninger/seminarer/klinikker med hele eller store deler av et studentkull tilstede, og der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes, fremdeles holdes digitalt inntil 20. september.

  Dette begrunnes med at vi ikke kan forvente at en tilstrekkelig stor andel studentene er fullvaksinert før medio september. Et større smitteutbrudd kan får konsekvenser for obligatorisk undervisning og derved omfattende virkning for studieprogresjon.  Selv om det nå er mulighet for å teste seg ut av karantene, kan fl...

  Publisert 13. aug. 2021 21:12

  Velkommen som student ved UiO kommende uke.

  Som du sikkert kjenner til, har Regjeringen nå innført unntak for 1 meter-kravet i undervisningen ved alle universitet og høyskoler.

  UiO vil iverksette de nye retningslinjene så raskt som råd, men studiestartaktiviteter i uke 33 (16.-20. august) vil gå som tidligere planlagt. Det betyr at digitale aktiviteter gjennomføres digitalt i tråd med den informasjonen du alt har fått. Eventuelle endringer i undervisningen fra uke 34 vil bli varslet i Mine studier.

  Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

  Publisert 10. aug. 2021 14:14

  Har du lyst til å vite mer om hva studentmedvirkning er, og hva ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet tenker om dette?

  Søk om å bli intervjuer til en kvalitativ undersøkelse hvor ansatte og studenter skal intervjues om nettopp studentmedvirkning!

  Til å gjennomføre intervjuene trengs det to studenter – kanskje en av disse studentene er deg?

  Frist 22. august 2021. 

  Publisert 9. juli 2021 17:05

  Semesterstart for nye studenter med informasjonsmøte er torsdag 19. august kl. 10.00. Sted og mer informasjon vil bli annonsert senere i e-post.

  Se programleder og avdelingsleders videohilsen.

  Publisert 27. mai 2021 13:11

  Dekanen oppfordrer alle studenter og ansatte til å svare på spørreundersøkelsen om innovasjon og entreprenørskap ved MED.

  Ved vårt fakultet genereres et stort antall innovative ideer hvert år. For å styrke kulturen for innovasjon og gi studenter og forskere verktøy og kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer, satser Det medisinske fakultet i samarbeid med Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet stort på å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet.

  Gi dine innspill ved å fylle ut spørreskjemaet og del dine synspunkter med oss (helt anonymt selvfølgelig).

  Frist innen 2 juni.

  Med vennlig hilsen, Dekan Ivar P. Gladhaug

  Publisert 15. apr. 2021 16:32

  Kjære studenter,

  Vi viser til Oslo kommunes pressekonferanse 14. april 2021, hvor byrådet viderefører de strenge tiltakene til 29. april. Dette betyr at Universitetet i Oslo også må fortsette med de tiltakene vi har per i dag.

  Lesesalene er åpne og kan bookes. Hvilken undervisning som avholdes fysisk, fremgår av timeplanen på de enkelte studier.  Vi har fremdeles et høyt smittetrykk i Oslo. Vi minner derfor om at det er viktig at dere er nøye med å overholde 2-metersregelen og andre smitteverntiltak også når dere møtes i fellesområdene utenfor lesesalene og undervisningslokalene på UiO og sykehusene.

  Beste hilsen,

  Eivind Engebretsen og Elin Olaug Rosvold

  Studiedekaner

  Det medisinske fakultet

  Publisert 25. mars 2021 12:51

  Oslo kommune tilbyr masterstudenter med flerkulturell bakgrunn en mentor som kan bidra med nyttig erfaring fra arbeidslivet inn arbeidet med masteroppgaven.

  OXLO mentorordning er et tiltak som bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som krever høyere utdanning.

  Mentorordningen er for masterstudenter i det siste året av studiet. Masteroppgaven skal handle om utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og ha relevans for målsettingene som er satt for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo.

  Mentorordningen gir masterstudentene:

  • en mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
  • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag
  • nettverk
  • kunnskap om Oslo Kommune som arbeidsplass

  Mentorene f...

  Publisert 16. feb. 2021 22:58

  Hei,

  Universitetet i Oslo åpner lesesaler, bibliotek og bygninger for studenter fra torsdag 18.februar. Man må bruke kort og kode. Lesesalsplasser skal bookes på forhånd. Reservasjonssystemet åpner 17.02.21 . Det framgår av bestillingssiden hvilke lesesaler som blir åpnet. Husk å overholde smittevernreglene!

  Vi venter på mer informasjon fra UiO sentralt om når vi eventuelt kan begynne med mer fysisk undervisning.

  Les mer om dette.

  Ved spørsmål, kontakt MED-studieinfo

  Publisert 12. feb. 2021 13:07

  Kalenderen i Mine studier kan nå vise tid og sted for eksamen i emnene du tar.
  Merk at denne informasjonen ikke vil vises for alle emner ved Det medisinske fakultet ennå. Dette jobber vi fortløpende med å få på plass. Frem til da finner du informasjon om eksamen på semestersidene og i Studentweb.
  Les mer om eksamen i timeplanen i Mine studier

  Publisert 1. feb. 2021 16:09

  Er du engasjert i bærekraft og helse? Du kan søke stipend i SHE. Frist 5/2-2021 Mer informasjon, søknadsskjema og tips til tidligere tema finner du her

  Publisert 4. jan. 2021 17:38

  Vi håper dere har hatt noen fine fridager i julen. Vi ser frem til å møte dere til et nytt semester våren 2021!

  Smittevern

  Undervisningen våren 2021 vil være preget av at samfunnet fremdeles må forholde seg til smittevernrestriksjoner. For å kunne gjennomføre fysisk undervisning på en trygg måte, er det laget prosedyrer for ulike undervisningsaktiviteter som det er helt nødvendig at du som student setter deg inn i. 

  Noen av disse er du kanskje allerede godt kjent med, mens andre kan være nye ved oppstart på emner eller i moduler med andre undervisningsformer enn de du har hatt tidligere. 

  Se mer informasjon om smittevern for studenter her 

  Velkommen til et nytt semester!

   

  M...

  Publisert 9. des. 2020 11:13

  Er du student ved Det medisinske fakultet som brenner for å bli en endringsagent? SHE søker deg som vil arbeide med at FNs bærekraftsmål blir en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger. 

  Se hele utlysningen på SHE sine nettsider.

  Vi trenger deg! Søk innen 08.01.2021

  Publisert 10. nov. 2020 10:28

  Obligatoriske emner for studenter på ny studieplan fra 2020

  • HELSEF4510: nytt emne fra vår 2021. Heldagsundervisning, hele uke 6. Hjemmeeksamen. Dato for eksamensinnlevering ikke avklart.
  • HELSEF4420/HELSEF4430: nye emner fra vår 2021. Onsdager og torsdager kl. 9.30-14, uke 5, 7-12. Hjemmeeksamen (prosjektplan) med innlevering 16. april.

  Obligatoriske emner for studenter på&...

  Publisert 3. nov. 2020 15:25

  Studieledelsen, MSU og MFU  inviterer til alle studentene ved Det medisinske fakultet til allmøte 11. november kl. 17.00-18.00 på Zoom.

  Forsker Gunnveig Grødeland vil holde foredrag "Korona anno 2020", der hun blant annet vil snakke om utvikling av vaksine.

  Etter møtet blir det informasjon om arbeidsgruppen som skal jobbe med studentmedvirkning på fakultetet, samt andre aktuelle saker fra studiene.

  Hilsen studiedekanene Eivind Engebretsen og Elin O. Rosvold, MSU og MFU.

  Publisert 18. aug. 2020 15:12

  Fakultetet arbeider kontinuerlig for å sikre at studenter og ansatte har best mulig smittevern. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i fakultetets smitteverntiltak.

  Publisert 3. juni 2020 08:44

  Semestersider med timeplan, pensum og eksamensdatoer for emner som går høsten 2020 blir publisert 8. juni.

  Studentweb åpner 10. juni for å søke plass på undervisning og melde seg til eksamen. Se oppdaterte frister for høsten 2020: https://www.uio.no/studier/registrering/melding/

  Publisert 27. mai 2020 11:48

  Dessverre har ikke UB mulighet til å videreføre prøveavtalen med ClinicalKey Student som ga tilgang til en del av den anbefalte litteraturen elektronisk i to måneder. ClinicalKey Student stenges derfor for bruk 31. mai.

  Du kan få hjelp fra Medisinsk bibliotek til å finne fram i litteraturen og få tilgang til alternativ litteratur.
  Ta kontakt på medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

  Listen over anbefalt litteratur finner du på emnesidene til de enkelte fag/moduler. På medisinstudiet er all anbefalt litteratur samlet her 

  Vil du se om det finnes elektroniske bøker innen ditt område kan du også selv gå til den elektroniske litteraturen vi har på...

  Publisert 25. mai 2020 17:16

  Foreløpig undervisningsplan for høstsemesteret 2020:

  HELSEF4301: kl. 9.30-15 mandag og tirsdag: 24. og 25. august, 14. og 15. september, 5. og 6. oktober. Eksamensinnlevering (prosjektplan) tirsdag 20. oktober

  HELSEF4302: kl. 9.30-15 mandag og tirsdag: 28. september og 29. september, 19. oktober. og 20. oktober. Eksamensdag, muntlig: tirsdag 10. november

  SME4210: undervisning i uke 48-49. Hjemmeeksamen i løpet av uke 50/51. Datoer kommer.

  HELSEF4406 Funksjon og funksjonsevaluering: nytt emne fra høst 2020. Undervisning og muntlig eksamenspresentasjon i løpet av uke 48-49. Datoer kommer.

  Med forbehold om endringer.

  Publisert 14. mai 2020 11:31

  SHE (Senter for bærekraftig helseutdanning) utlyser kr 200.000 i stipend til studenter ved Det medisinske fakultet, UiO.

  Bidra til utviklingen og sikre en bærekraftig helseutdannelse ved å søke om støtte til DITT prosjekt.

  Prosjektene kan være en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende. Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. Også samarbeid mellom lærere og studenter.

  Søknadsdfrist 31. mai 2020