Beskjeder

Publisert 29. okt. 2019 14:51

HELSEF4200: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag. Introduksjon metode: uke 3. Kvalitativ metode: uke 5-11. Kvantitativ metode: uke 13-20.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 30. og 31. mars, 27. og 28. april, 11. og 12. mai  Eksamensinnlevering 9. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 3. og 4. februar, 17. og 18. februar, tirsdag 10. mars (eksamensdag). 

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 4.

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 2. og 3. mars, 23. og 24. mars, 20. og 21. april. Eksamen siste samling.

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 20., 21, og 22. januar og mandag og tirsdag 27. og 28. januar. Eksamensinnlevering 2. mars.

SME4310: mandag og tirsdag: 10. og 11. februar, 16. og 17. mars, tirsdag 5. mai. Eksamensinnlevering 11. juni.

HELSEF4404: Tilbys ikke vår...

Publisert 3. mai 2019 14:58

HELSEF4100: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag: Uke 33-43. Eksamensperiode 43-48

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 26. og 27. august,  23. og 24. september og 14. og 15. oktober. Eksamensinnlevering 1. november

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 30. september og 1. oktober, 21. oktober og 22. oktober og torsdag 14. november (eksamensdag kvalitativ) og tirsdag 19. november (eksamensdag kvantitativ)

HELSEF4402: kl. 09.30-15: mandag og tirsdag: 28. og 29. oktober, 11. og 12. november og 25. og 26. november. Eksamen siste samling.

SME4210: kl. 9-16: mandag og tirsdag 9. og 10 september og mandag, tirsdag, onsdag 4.-6. november. Eksamensperiode 29. november - 4. desember.

Med forbehold om endringer.Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersiden for høst 2019 fra...

Publisert 21. feb. 2019 15:01

UiO har innført sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, eksamen og karakteren som gis. Sensorveiledningen viser hvordan du skal bli, eller har blitt vurdert på eksamen, og hvilke kriterier som er lagt til grunn. Informasjon om eksamen og sensur ved alle studieprogram ved Det medisinske fakultet finner du her: www.med.uio.no/studier/sensur/. Denne siden ligger lenket opp fra alle emnesider under Eksamen.

Publisert 7. nov. 2018 12:58

HELSEF4200: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag. Introduksjon metode: uke 3. Kvalitativ metode: uke 5-11. Kvantitativ metode: uke 13-20. Eksamensinnlevering 3. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 1. og 2. april, 29. og 30. april og 13. og 14. mai. Eksamensinnlevering 11. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 14. og 15. januar, 11. og 12. februar og tirsdag 12. mars (eksamensdag). 

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 4. Undervisning og eksamen gjennomføres denne uken.

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 18. og 19. februar, 18. og 19. mars og 8. og 9. april. Eksamen siste samling.

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 21., 22, og 23. januar og mandag og tirsdag 28. og 29. januar. Eksamensinnlevering 1. mars.

SME4310: mandag og tirsdag 18. og 19. februar,&nbsp...

Publisert 29. aug. 2018 14:58

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend! Neste søknadsfrist er 15. september 2018

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Publisert 9. apr. 2018 16:36

HELSEF4100: torsdag uke 33, onsdag og torsdag uke 34 til ca. 43/44. Innlevering av hjemmeeksamen 29. november

HELSEF4301: mandag og tirsdag: 20. og 21. august, 10. og 11. september, 8. og 9. oktober. Innlevering av hjemmeeksamen 29. oktober.

HELSEF4302: mandag og tirsdag: 24. og 25. september, 15. og 16. oktober, 13. november (eksamensdag)

HELSEF4402: mandag og tirsdag: 17. og 18. september, 22. og 23. oktober, 19. og 20. november (eksamensdager)

SME4210: mandag og tirsdag: 3. og 4. september, mandag, tirsdag og onsdag: 5. 6. og 7. november. Hjemmeeksamen 30. november - 5. desember.

Med forbehold om endringer.
Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare i slutten av mai.

Publisert 15. des. 2017 14:34

Vi på Det medisinske fakultet tar saken rundt seksuell trakassering veldig alvorlig.

Er det noe du vil melde inn? Nøl ikke med å bruke Si-fra-systemet!

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Publisert 12. okt. 2017 14:07

HELSEF4200: kl. 9.30-15: onsdag og torsdag uke 3-4 og uke 6-22 (ikke onsdag 23. mai og andre off. fridager). Eksamensinnlevering 5. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 9. og 10. april, 23. og 24. april og tirsdag og onsdag 22. og 23. mai. Eksamensinnlevering 12. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 15. og 16. januar, 26. og 27. februar og mandag 19. mars

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 5

HELSEF4404: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 22. og 23. januar, 12. og 13. februar og 12. og 13. mars

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 5. og 6. februar, 5. og 6. mars og tirsdag 20. mars

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 29., 30., og 31. januar og mandag og tirsdag 5. og 6. januar.

SME4310: mandag og tirsdag 19. og 20. februar...

Publisert 28. aug. 2017 14:55

Nobelprisvinner i fysiologi eller medisin i 2012, Shinya Yamanaka, kommer til Universitetet i Oslo, kommer du? Studenter og unge forskere er spesielt velkomne.

Se program og meld deg på innen 31. august

Yamanaka holder inspirasjonsforedrag om en ny medisinsk æra med induserte pluripotente stamceller. Han deltar også i paneldebatt om betydningen av stamcelleterapi for pasienter og samfunn.

  • Tid: 6. september kl. 10.00 - 11.30 med debatt fra kl.12.00-13.00
  • Sted: Blindern Campus

Yamanaka var den første som fant ut hvordan modne celler, slik som hudceller, kan omprogrammeres direkte til såkalte induserte pluripotente stamceller - også kalt iPS-celler eller iPSC. Dette er stamceller som kan bli til alle typer celler.  Forventningene h...

Publisert 6. apr. 2017 14:41

Ved skoleeksamen ved hele UIO blir det fra 18. april forbudt med armbåndsur. Dette gjelder både skriftlig digital eksamen og papireksamen.

Armbåndsur må heretter legges bort i sekker, jakkelommer eller lignende sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr. Tilgjengelige armbåndsur under skoleeksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler.

Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene, slik at kandidatene kan følge med på tiden. Ved digital eksamen er det også mulig å følge med på tiden på datamaskinen.

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Les mer: Forbud mot armbåndsur ved skoleeksamen

Publisert 5. apr. 2017 17:06

HELSEF4100: kl. 9.30-15: torsdag uke 33, onsdag og torsdag fra uke 34 til ca. 43/44

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 28. og 29. august (begge), 18. og 19. september (kvantitativ), 16. og 17. oktober (kvantitativ), 25. og 26. september (kvalitativ), 23. og 24. oktober (kvalitativ)

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 21. og 22. august (begge), 18. og 19. september (kvalitativ), 25. og 26. september (kvantitativ), 16. og 17. oktober (begge)

HELSEF4402: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 4. og 5. september, 9. og 10. oktober, 30. og 31. oktober

SME4210: ca. 08.30-16.30: mandag og tirsdag: 11. og 12. september, mandag, tirsdag og onsdag: 6. 7. og 8. november

Med forbehold om endringer.

Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare.

Publisert 24. okt. 2016 15:19

HELSEF4200: kl. 9.30-15: onsdag og torsdag uke 3 og uke 5-22. Eksamensinnlevering 6. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 3. og 4. april, 24. og 25. april, 22. og 23. mai (kvantitativ) 29. og 30. mai (kvalitativ). Eksamensinnlevering 13. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 30. og 31. januar, 27. og 28. februar, 27. og 28. mars

HELSEF4403: hele uke 4 (ikke uke 3 som tidligere annonsert)

HELSEF4404: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 13. og 14. februar, 20. og 21. februar og 13. og 14. mars

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 6. og 7. februar, 6. og 7. mars, 20. og 21. mars

SME4310: torsdag og fredag 12. og 13. januar, 16. og 17. mars, tirsdag 9. mai

SME4110 Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk: Nytt valgfritt masteremne i etikk er under...

Publisert 22. aug. 2016 12:48

Velkommen til foredraget: The Ethics of Testing Second Best Treatments in Developing Countries 23. august kl. 14.45-16.45. Det blir lett servering.

 

Forfatter, lege og politiker Zeke Emanuel kommer til Norge for å snakke om etikken rundt medisinsk behandling og forskning. Skal alle få beste behandling?
Er det greit å tilby mindre effektive alternativer? Hva med WHO, som gir tvetydige råd?
Dette er en unik mulighet for studenter både i og utenfor 
helsevitenskap til å lære mer om helse, etikk, og rettferdighet. 

Seminaret er i regi av UiO sin gruppe på Global Health Policy, som utover høsten også søker et nærmere samarbeid med studenter.

Gratis inngang, åpent seminar. Studenter trenger ikke å melde seg på.

Les mer her

Publisert 12. juli 2016 11:03

Det er semesterstartsdag onsdag 17. august kl. 9.30 med informasjon m.m. for nye studenter på Masterprogram i interdisiplinær helseforskning. Det er obligatorisk oppmøte på informasjonsmøte.

Mer informasjon om dette vil bli sendt nye studenter i e-post ca. 9. august.

Publisert 16. juni 2016 11:29

Hold deg oppdatert over hva som skjer på fakultetet innen studier, karrierekurs, opptak, arrangementer og søknadsfrister.

Publisert 4. mai 2016 10:28

Disse rommene er stengt under eksamensperioden våren 2016:

18.og 19.mai : Ferdighetssenteret med tilhørende lesesaler og PC-stue er stengt.

18.mai kan lesesalen tilknyttet biblioteket benyttes.

24.og 25.mai: Mellometasjen og Ferdighetssenteret med tilhørende lesesaler og PC-stue er stengt.

13.til 17.juni: Mellometasjen og Ferdighetssenteret med tilhørende lesesaler og PC-stue er stengt hele uka.

Publisert 15. apr. 2016 15:26

HELSEF4100: kl. 9.30-15: onsdag og torsdag fra uke 33 til uke 49. Hjemmeeksamensperiode fra uke 44-48.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 29 og 30 august, 19 og 20 september (bare kvantitativ), 26 og 27 september (bare kvalitativ), 24 og 25 oktober

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag:  22 og 23 august , 19 og 20 september, 17 og 18 oktober

HELSEF4402: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 5 og 6 september, 3 og 4 oktober, 31. oktober og 1. november.

HELSEF4403: Dette emnet tilbys ikke høstsemesteret 2016 som vanlig, men flyttes til vårsemesteret 2017 som et ukeskurs i uke 3.

SME4210: ca. 08.30-16.30: 12 og 13 september, 31 oktober, 1 og 2 november

Med forbehold om endringer.

Detaljerte undervisningsplaner og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare.

 

Publisert 31. mars 2016 16:47

Vil du ha kunnskap rett fra kilden, er dette masterprogrammet for deg. Les studiedekan Kristin Heggens anbefaling for studiet.

Publisert 31. mars 2016 16:44

Fagmiljøet ved Avdeling for helsefag har i lengre tid vurdert å endre navnet på masterprogrammet i helsefagvitenskap.

Ønske om navneendring bunner i at fagmiljøet i dag er og har ambisjoner om å være et tydelig interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap, noe vi vil skal reflekteres i presentasjonen av masterprogrammet på en tydeligere måte enn det som gjøres i dag.

Vår felles ambisjon med masterprogrammet er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet. Vi har derfor sett at en endring av navnet er et nødvendig tiltak.

Publisert 21. mars 2016 13:25

Programmet FORNY2020 lanserer nå pilotprosjektet StudENT.

Prosjektet er rettet mot masterstudenter som har mindre enn 6 måneder igjen til eksamen på mastergradsstudiet, og mot studenter som har avlagt mastergradseksamen for mindre enn 12 måneder siden.

På informasjonsmøtet får du informasjon om midlene som lyses ut, hvordan du kan søke og svar på andre spørsmål du måtte ha knyttet til dette.

Kom på lunsjseminar 30.mars kl. 12-15 på Escape, Ole Johan Dahls Hus

Publisert 4. mars 2016 09:18

Det medisinske fakultet har laget en annerledes film som skal brukes i undervisningen. Nå er filmen i ferd med å gå viralt.

Film om epigenetikk: Arv vs miljø

Eneggede tvillinger som har identiske gener blir over tid litt forskjellige. Skyldes det arv eller miljø? Eller kanskje begge deler?

Se filmen og lær om epigenetikk!

Se filmen og del den gjerne videre: https://youtu.be/k50yMwEOWGU

Publisert 5. jan. 2016 13:34

Kristiane M. Hansson har skrevet kronikk på psykologisk.no basert på sin masteroppgave i helsefagvitenskap.

Kristiane er prosjektkoordinator i Landsforeningen Uventet Barnedød. Hun har skrevet masteroppgave om sorg og prestisje. Dette temaet  tar hun også opp på LEV VEL-konferansen, som arrangeres i regi av Extrastiftelsen 19. januar 2016 i Oslo. 

Publisert 22. des. 2015 14:40

Fagmiljøet ved Avdeling for helsefag har i lengre tid vurdert å endre navnet på masterprogrammet i helsefagvitenskap. Ønske om navneendring bunner i at fagmiljøet i dag er og har ambisjoner om å være et tydelig interdisiplinært forskningsmiljø innen medisin og helsevitenskap, noe vi vil skal reflekteres i presentasjonen av masterprogrammet på en tydeligere måte enn det som gjøres i dag. Vår felles ambisjon med masterprogrammet er å levere fremtidsrettet og samfunnsrelevant utdanning av høy kvalitet. Vi har derfor sett at en endring av navnet er et nødvendig tiltak.
 

Publisert 13. okt. 2015 09:42

Studiebarometeret spør 2. og 5. års- studenter over hele landet om de er fornøyde med eget studieprogram.

Undersøkelsen sendes ut på SMS og e-post fra i dag, 13. oktober.

Resultatene finner du på www.studiebarometeret.no

Vi lærer av tilbakemeldingene!

Informasjonen skal bidra til å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi studiesøkere nyttig informasjon for å velge studieprogram og studiested.

Si hva DU mener og svar på undersøkelsen!