Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 18. aug. 2020 15:12

Fakultetet arbeider kontinuerlig for å sikre at studenter og ansatte har best mulig smittevern. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i fakultetets smitteverntiltak.

Publisert 3. juni 2020 08:44

Semestersider med timeplan, pensum og eksamensdatoer for emner som går høsten 2020 blir publisert 8. juni.

Studentweb åpner 10. juni for å søke plass på undervisning og melde seg til eksamen. Se oppdaterte frister for høsten 2020: https://www.uio.no/studier/registrering/melding/

Publisert 27. mai 2020 11:48

Dessverre har ikke UB mulighet til å videreføre prøveavtalen med ClinicalKey Student som ga tilgang til en del av den anbefalte litteraturen elektronisk i to måneder. ClinicalKey Student stenges derfor for bruk 31. mai.

Du kan få hjelp fra Medisinsk bibliotek til å finne fram i litteraturen og få tilgang til alternativ litteratur.
Ta kontakt på medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Listen over anbefalt litteratur finner du på emnesidene til de enkelte fag/moduler. På medisinstudiet er all anbefalt litteratur samlet her 

Vil du se om det finnes elektroniske bøker innen ditt område kan du også selv gå til den elektroniske litteraturen vi har på...

Publisert 25. mai 2020 17:16

Foreløpig undervisningsplan for høstsemesteret 2020:

HELSEF4301: kl. 9.30-15 mandag og tirsdag: 24. og 25. august, 14. og 15. september, 5. og 6. oktober. Eksamensinnlevering (prosjektplan) tirsdag 20. oktober

HELSEF4302: kl. 9.30-15 mandag og tirsdag: 28. september og 29. september, 19. oktober. og 20. oktober. Eksamensdag, muntlig: tirsdag 10. november

SME4210: undervisning i uke 48-49. Hjemmeeksamen i løpet av uke 50/51. Datoer kommer.

HELSEF4406 Funksjon og funksjonsevaluering: nytt emne fra høst 2020. Undervisning og muntlig eksamenspresentasjon i løpet av uke 48-49. Datoer kommer.

Med forbehold om endringer.

Publisert 14. mai 2020 11:31

SHE (Senter for bærekraftig helseutdanning) utlyser kr 200.000 i stipend til studenter ved Det medisinske fakultet, UiO.

Bidra til utviklingen og sikre en bærekraftig helseutdannelse ved å søke om støtte til DITT prosjekt.

Prosjektene kan være en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende. Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. Også samarbeid mellom lærere og studenter.

Søknadsdfrist 31. mai 2020

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 17. mars 2020 09:49

Oppdatering: Byggene ved UiO har vært åpne for dem som skal hente eiendeler, men stenges helt for studenter fra tirsdag 17. mars kl 15.00!

Publisert 13. mars 2020 11:53

UIOs bygninger er låst, det er likevel mulig for studenter og ansatte å bruke kort med kode for å hente bøker og andre viktige ting for å jobbe og studere hjemmefra. NB! Er du omfattet av karantenereglene, eller har noen som helst symptomer på luftveisinfeksjon e.l., kan du ikke under noen omstendighet gå inn i bygget.

Inntil videre kommer studenter inn med kort og kode for å hente ting, men de skal ikke oppholde seg der. Vektere vil følge med på situasjonen.

Følg nettsiden informasjon til studenter ved MED for oppdatert informasjon.

Publisert 29. feb. 2020 17:27

Les ny informasjon om koronaviruset til deg som student ved Det medisinske fakultet, og spesielt de i praksis hos Øyeavdelingen på Ullevål sykehus. 

Publisert 27. feb. 2020 13:02

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.

Publisert 29. okt. 2019 14:51

HELSEF4200: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag. Introduksjon metode: uke 3. Kvalitativ metode: uke 5-11. Kvantitativ metode: uke 13-20.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 30. og 31. mars, 27. og 28. april, 11. og 12. mai  Eksamensinnlevering 9. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 3. og 4. februar, 17. og 18. februar, tirsdag 10. mars (eksamensdag). 

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 4.

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 2. og 3. mars, 23. og 24. mars, 20. og 21. april. Eksamen siste samling.

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 20., 21, og 22. januar og mandag og tirsdag 27. og 28. januar. Eksamensinnlevering 2. mars.

SME4310: mandag og tirsdag: 10. og 11. februar, 16. og 17. mars, tirsdag 5. mai. Eksamensinnlevering 11. juni.

HELSEF4404: Tilbys ikke vår...

Publisert 3. mai 2019 14:58

HELSEF4100: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag: Uke 33-43. Eksamensperiode 43-48

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 26. og 27. august,  23. og 24. september og 14. og 15. oktober. Eksamensinnlevering 1. november

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 30. september og 1. oktober, 21. oktober og 22. oktober og torsdag 14. november (eksamensdag kvalitativ) og tirsdag 19. november (eksamensdag kvantitativ)

HELSEF4402: kl. 09.30-15: mandag og tirsdag: 28. og 29. oktober, 11. og 12. november og 25. og 26. november. Eksamen siste samling.

SME4210: kl. 9-16: mandag og tirsdag 9. og 10 september og mandag, tirsdag, onsdag 4.-6. november. Eksamensperiode 29. november - 4. desember.

Med forbehold om endringer.Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersiden for høst 2019 fra...

Publisert 21. feb. 2019 15:01

UiO har innført sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, eksamen og karakteren som gis. Sensorveiledningen viser hvordan du skal bli, eller har blitt vurdert på eksamen, og hvilke kriterier som er lagt til grunn. Informasjon om eksamen og sensur ved alle studieprogram ved Det medisinske fakultet finner du her: www.med.uio.no/studier/sensur/. Denne siden ligger lenket opp fra alle emnesider under Eksamen.

Publisert 7. nov. 2018 12:58

HELSEF4200: kl. 9.30-14: onsdag og torsdag. Introduksjon metode: uke 3. Kvalitativ metode: uke 5-11. Kvantitativ metode: uke 13-20. Eksamensinnlevering 3. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 1. og 2. april, 29. og 30. april og 13. og 14. mai. Eksamensinnlevering 11. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 14. og 15. januar, 11. og 12. februar og tirsdag 12. mars (eksamensdag). 

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 4. Undervisning og eksamen gjennomføres denne uken.

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 18. og 19. februar, 18. og 19. mars og 8. og 9. april. Eksamen siste samling.

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 21., 22, og 23. januar og mandag og tirsdag 28. og 29. januar. Eksamensinnlevering 1. mars.

SME4310: mandag og tirsdag 18. og 19. februar,&nbsp...

Publisert 29. aug. 2018 14:58

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend! Neste søknadsfrist er 15. september 2018

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Publisert 9. apr. 2018 16:36

HELSEF4100: torsdag uke 33, onsdag og torsdag uke 34 til ca. 43/44. Innlevering av hjemmeeksamen 29. november

HELSEF4301: mandag og tirsdag: 20. og 21. august, 10. og 11. september, 8. og 9. oktober. Innlevering av hjemmeeksamen 29. oktober.

HELSEF4302: mandag og tirsdag: 24. og 25. september, 15. og 16. oktober, 13. november (eksamensdag)

HELSEF4402: mandag og tirsdag: 17. og 18. september, 22. og 23. oktober, 19. og 20. november (eksamensdager)

SME4210: mandag og tirsdag: 3. og 4. september, mandag, tirsdag og onsdag: 5. 6. og 7. november. Hjemmeeksamen 30. november - 5. desember.

Med forbehold om endringer.
Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare i slutten av mai.

Publisert 15. des. 2017 14:34

Vi på Det medisinske fakultet tar saken rundt seksuell trakassering veldig alvorlig.

Er det noe du vil melde inn? Nøl ikke med å bruke Si-fra-systemet!

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Publisert 12. okt. 2017 14:07

HELSEF4200: kl. 9.30-15: onsdag og torsdag uke 3-4 og uke 6-22 (ikke onsdag 23. mai og andre off. fridager). Eksamensinnlevering 5. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 9. og 10. april, 23. og 24. april og tirsdag og onsdag 22. og 23. mai. Eksamensinnlevering 12. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 15. og 16. januar, 26. og 27. februar og mandag 19. mars

HELSEF4403: kl. 09.15-15: hele uke 5

HELSEF4404: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 22. og 23. januar, 12. og 13. februar og 12. og 13. mars

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag 5. og 6. februar, 5. og 6. mars og tirsdag 20. mars

SME4110: mandag, tirsdag og onsdag 29., 30., og 31. januar og mandag og tirsdag 5. og 6. januar.

SME4310: mandag og tirsdag 19. og 20. februar...

Publisert 28. aug. 2017 14:55

Nobelprisvinner i fysiologi eller medisin i 2012, Shinya Yamanaka, kommer til Universitetet i Oslo, kommer du? Studenter og unge forskere er spesielt velkomne.

Se program og meld deg på innen 31. august

Yamanaka holder inspirasjonsforedrag om en ny medisinsk æra med induserte pluripotente stamceller. Han deltar også i paneldebatt om betydningen av stamcelleterapi for pasienter og samfunn.

  • Tid: 6. september kl. 10.00 - 11.30 med debatt fra kl.12.00-13.00
  • Sted: Blindern Campus

Yamanaka var den første som fant ut hvordan modne celler, slik som hudceller, kan omprogrammeres direkte til såkalte induserte pluripotente stamceller - også kalt iPS-celler eller iPSC. Dette er stamceller som kan bli til alle typer celler.  Forventningene h...

Publisert 6. apr. 2017 14:41

Ved skoleeksamen ved hele UIO blir det fra 18. april forbudt med armbåndsur. Dette gjelder både skriftlig digital eksamen og papireksamen.

Armbåndsur må heretter legges bort i sekker, jakkelommer eller lignende sammen med mobiltelefoner, mp3-spillere og annet elektronisk utstyr. Tilgjengelige armbåndsur under skoleeksamen vil heretter kunne bli betraktet som forsøk på fusk på lik linje med andre ulovlige hjelpemidler.

Det vil være godt synlige klokker i alle eksamenslokalene, slik at kandidatene kan følge med på tiden. Ved digital eksamen er det også mulig å følge med på tiden på datamaskinen.

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

Les mer: Forbud mot armbåndsur ved skoleeksamen

Publisert 5. apr. 2017 17:06

HELSEF4100: kl. 9.30-15: torsdag uke 33, onsdag og torsdag fra uke 34 til ca. 43/44

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 28. og 29. august (begge), 18. og 19. september (kvantitativ), 16. og 17. oktober (kvantitativ), 25. og 26. september (kvalitativ), 23. og 24. oktober (kvalitativ)

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 21. og 22. august (begge), 18. og 19. september (kvalitativ), 25. og 26. september (kvantitativ), 16. og 17. oktober (begge)

HELSEF4402: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 4. og 5. september, 9. og 10. oktober, 30. og 31. oktober

SME4210: ca. 08.30-16.30: mandag og tirsdag: 11. og 12. september, mandag, tirsdag og onsdag: 6. 7. og 8. november

Med forbehold om endringer.

Detaljerte undervisningsplaner, eksamensinformasjon og pensum for hvert emne vil foreligge på semestersidene etter hvert som de er klare.

Publisert 24. okt. 2016 15:19

HELSEF4200: kl. 9.30-15: onsdag og torsdag uke 3 og uke 5-22. Eksamensinnlevering 6. juni.

HELSEF4301: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 3. og 4. april, 24. og 25. april, 22. og 23. mai (kvantitativ) 29. og 30. mai (kvalitativ). Eksamensinnlevering 13. juni.

HELSEF4302: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 30. og 31. januar, 27. og 28. februar, 27. og 28. mars

HELSEF4403: hele uke 4 (ikke uke 3 som tidligere annonsert)

HELSEF4404: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 13. og 14. februar, 20. og 21. februar og 13. og 14. mars

HELSEF4405: kl. 9.30-15: mandag og tirsdag: 6. og 7. februar, 6. og 7. mars, 20. og 21. mars

SME4310: torsdag og fredag 12. og 13. januar, 16. og 17. mars, tirsdag 9. mai

SME4110 Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk: Nytt valgfritt masteremne i etikk er under...

Publisert 22. aug. 2016 12:48

Velkommen til foredraget: The Ethics of Testing Second Best Treatments in Developing Countries 23. august kl. 14.45-16.45. Det blir lett servering.

 

Forfatter, lege og politiker Zeke Emanuel kommer til Norge for å snakke om etikken rundt medisinsk behandling og forskning. Skal alle få beste behandling?
Er det greit å tilby mindre effektive alternativer? Hva med WHO, som gir tvetydige råd?
Dette er en unik mulighet for studenter både i og utenfor 
helsevitenskap til å lære mer om helse, etikk, og rettferdighet. 

Seminaret er i regi av UiO sin gruppe på Global Health Policy, som utover høsten også søker et nærmere samarbeid med studenter.

Gratis inngang, åpent seminar. Studenter trenger ikke å melde seg på.

Les mer her

Publisert 12. juli 2016 11:03

Det er semesterstartsdag onsdag 17. august kl. 9.30 med informasjon m.m. for nye studenter på Masterprogram i interdisiplinær helseforskning. Det er obligatorisk oppmøte på informasjonsmøte.

Mer informasjon om dette vil bli sendt nye studenter i e-post ca. 9. august.