Hva kan du jobbe med?

Portrett av Laila Hov

Laila Hov forsker for å identifisere og diskutere etiske aspekter ved journalen som verktøy i omsorgen når livet går mot slutten. Masterutdanningen både inspirerte henne til valg av tema og gav henne et godt utgangspunkt for å gjennomføre en doktorgrad.

portrett

Masterprogrammet har gitt André Løvgren en solid plattform for egen forskerutvikling og økt forståelse for kompleksiteten i klinisk behandlingsforskning.

portrett

Tine Johnsrud synes det er veldig motiverende å jobbe med legemiddelutprøving som kan føre til nye og bedre behandlinger. Masterprogrammet har gitt et godt grunnlag for å samarbeide med leger og legemiddelselskap i kliniske studier.

portrett

Elisabeth Heggem Julsvoll har publisert vitenskapelig artikkel og ble medlem av en referansegruppe i Helsedirektoratet som utarbeider nasjonal faglig retningslinje på grunn av masteroppgaven. Forskningen gir henne energi og mer kompetanse til å gi pasientene god behandling.

Portett av Guri Einbu

Guri Einbu fikk nye fagoppgaver i spesialisthelsetjenesten etter fullført master. Nå er hun ansatt som høgskolelektor og studieprogramansvarlig for Bachelor i ergoterapi på Høgskolen i Gjøvik. Hun samarbeider med kolleger om utvikling og oppbygging av studiet, som ble opprettet i 2013.