Hva kan du jobbe med?

ung mann som smiler

– Jeg likte spesielt godt tverrfagligheten, det at lærerne har bakgrunn fra både naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Det gir en helt annen bredde i møte med helseforskning, og jeg tror det er et strålende utgangspunkt for å tenke nytt om egen bakgrunn og profesjon.

dame ved vegg

– En masterkompetanse var en forutsetning for at jeg kunne søke på en stilling som høgskolelektor. Gjennom utdanningen fikk jeg inngående kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom og utviklet analytisk tenking og akademisk skriving. Det har jeg nytte av særlig i refleksjonsgrupper med studenter og i veiledning på skriftlige oppgaver.

mann uten hår

– Jeg har gjennom studiet blitt bedre kjent med og fått reflektert rundt ulike helsefaglige teorier og etikk. Innsikten jeg har fått gjennom slik refleksjon har gjort det mulig for meg å se nye sider ved min eksisterende fagkunnskap.

Portrett av Laila Hov

Laila Hov forsker for å identifisere og diskutere etiske aspekter ved journalen som verktøy i omsorgen når livet går mot slutten. Masterutdanningen både inspirerte henne til valg av tema og gav henne et godt utgangspunkt for å gjennomføre en doktorgrad.

portrett

Masterprogrammet har gitt André Løvgren en solid plattform for egen forskerutvikling og økt forståelse for kompleksiteten i klinisk behandlingsforskning.

portrett

Tine Johnsrud synes det er veldig motiverende å jobbe med legemiddelutprøving som kan føre til nye og bedre behandlinger. Masterprogrammet har gitt et godt grunnlag for å samarbeide med leger og legemiddelselskap i kliniske studier.

portrett

Elisabeth Heggem Julsvoll har publisert vitenskapelig artikkel og ble medlem av en referansegruppe i Helsedirektoratet som utarbeider nasjonal faglig retningslinje på grunn av masteroppgaven. Forskningen gir henne energi og mer kompetanse til å gi pasientene god behandling.

Portett av Guri Einbu

Guri Einbu fikk nye fagoppgaver i spesialisthelsetjenesten etter fullført master. Nå er hun ansatt som høgskolelektor og studieprogramansvarlig for Bachelor i ergoterapi på Høgskolen i Gjøvik. Hun samarbeider med kolleger om utvikling og oppbygging av studiet, som ble opprettet i 2013.