Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet gir deg mulighet til å enten velge et heltidsstudium på 2 år eller et deltidsstudium på 3 år. Studieprogrammet skifter navn fra Interdisiplinær helseforskning til Tverrfaglig helseforskning høsten 2020.

Oppbygging av studieprogrammet Tverrfaglig helseforskning

Oppbygging av programmet for studenter som starter høsten 2020 eller senere

Oppbygging av studieprogrammet Interdisiplinær helseforskning

Oppbygging av programmet for studenter som startet høsten 2019 eller tidligere

Opptak til åpne masteremner/enkeltemner (for eksterne søkere)

Studieprogrammet tilbyr også emner som etter søknad tilbys eksterne studenter som ikke er tatt opp på masterprogrammet. Les mer om opptak til åpne masteremner.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. jan. 2020 15:35