Vitenskapelig assistent på Velferdsforskningsinstituttet NOVA

– Det jeg liker så godt med studiet er at det er dagsaktuelt og oppdatert. Du får ta del i et utrolig spennende og stimulerende fagmiljø, samtidig som du får muligheten til å fordype deg i egne faglige interesser.

ung kvinne i blå genser

Monika Marie Bergflødt. Foto: Privat.

Monika Marie Bergflødt

Uteksaminert: 2021

Stilling: Vitenskapelig assistent

Arbeidsgiver: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Hva liker du best med jobben din?

– At jeg lærer noe nytt stadig vekk. Jobben som vitenskapelig assistent er både utfordrende og spennende, og jeg opplever å få mye ansvar – langt mer enn hva jeg i utgangspunktet hadde sett for meg. Jeg har tross alt fått lov til å være med på å skrive deler av det som skal bli til en større NOVA-rapport. På mange måter gjenspeiler nok dette ansvaret den inkluderende arbeidskulturen som er på NOVA, der du tas inn i varmen som en likeverdig del av forskermiljøet. Alt i alt er det en svært meningsfull jobb, som samtidig gir et solid grunnlag for en fremtidig karriere innen forskning.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Som vitenskapelig assistent bistår jeg primært på ulike prosjekter etter behov, der oppgavene er mange og varierte. I tillegg til å ha ansvar for koordinering og rekruttering av transkriptører og diverse administrativt arbeid, jobber jeg for øyeblikket med å bearbeide og analysere data fra brukerintervjuer på et prosjekt som omhandler familievernets tjenestetilbud til en mangfoldig befolkning. Jeg bistår også i planlegging og gjennomføring av intervjuer, samt innhenting og gjennomgang av relevant litteratur i forbindelse med en dokumentanalyse.

Hvordan er utdanningen din fra Tverrfaglig helseforskning relevant i denne jobben?

– På mange måter har utdanningen gjort meg mer reflektert, analytisk og selvstendig, noe som kommer godt med i en stilling der du blir litt kastet ut i ting. Jeg tar i tillegg med meg en forståelse for forskningsprosessen, samt en helt spesiell bredde i møte med varierende arbeidsoppgaver på ulike felt.

– Det å ha erfaring med planlegging, gjennomføring og bearbeiding av datamateriale i eget masterprosjekt har også vært helt avgjørende for at jeg i dag kan bistå i analyser på forskningsprosjekter.

Hvorfor valgte du å studere Tverrfaglig helseforskning?

– Vi lever jo i en tid med en merkbar oppmerksomhet rettet mot helse og sykdom, der et viktig mål er å oppnå mer kunnskap om befolkningens helsetilstand og hvilke faktorer som påvirker denne. Behovet for å tenke og diskutere bredt er kanskje større enn noensinne, men kunnskap er også sjeldent entydig. På mange måter var det derfor forfriskende med et tverrfaglig studieprogram som rettet seg mot kunnskapsdannelse og kunnskapshåndtering i helsefag. For meg, som etter fullført bachelorgrad fremdeles var veldig usikker på hva jeg hadde lyst til å bli, var det ønskelig med et faglig påfyll som kunne komme godt med uavhengig hvilken sektor jeg skulle ende opp i. Det opplevde jeg at studieprogrammet i tverrfaglig helseforskning kunne tilby.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Det jeg liker så godt med studiet er at det er dagsaktuelt og oppdatert. Du får ta del i et utrolig spennende og stimulerende fagmiljø, samtidig som du får muligheten til å fordype deg i egne faglige interesser. Her har du dyktige og engasjerte forelesere med bakgrunn fra naturvitenskap på den ene siden, og humaniora og samfunnsfag på den andre siden – og på en eller annen måte bindes det hele så fint sammen.

Studiet legger også opp til kritisk tenkning, og ga meg de verktøyene og den metodiske kunnskapen jeg trengte for å kunne gå i gang med et selvstendig masterprosjekt. Underveis ble jeg introdusert for ulike tilnærminger til vitenskapelige undersøkelser, derav fenomenologien – som ble helt avgjørende for den kroppslige vendingen masteroppgaven min tok.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Mitt kanskje viktigste tips er å finne temaer du interesserer deg for underveis, og samtidig være åpen for de mulighetene som byr seg. Min erfaring er at stien blir litt til mens man går: så frø i dine interesser, så vil disse spire ut i muligheter senere. Sjekk også ut aktuelle forskningsmiljøer, både innenfor og utenfor UiO, og tør å være litt frampå dersom du finner noe interessant. Det kan være godt å ha noen kontakter i ryggen når man skal ut i arbeidslivet; for meg ble et prosjektsamarbeid med NOVA en viktig døråpner for den stillingen jeg har i dag.

Publisert 14. mars 2022 10:12 - Sist endret 14. mars 2022 10:25