Ekkotekniker på hjertemedisinsk avdeling

– Mastergraden i interdisiplinær helseforskning har gitt meg en helt annen forståelse av forskningsprosessen, noe som gjør at jeg kan involvere meg mer i de ulike prosjektene vi gjennomfører ved avdelingen. 

Eivind Bjørkan Orstad er fortsatt i samme yrke, og har høstet verdifull kunnskap som er relevant erfaring som fagperson og kanskje framtidig forsker.

Eivind Bjørkan Orstad

Uteksaminert: 2018

Stilling: Fortsatt ekkotekniker, med ultralyd av hjertet.

Arbeidsgiver: Akershus Universitetssykehus, Hjertemedisinsk avdeling.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

– Jeg utfører ultralydundersøkelser av hjertet på inneliggende og polikliniske pasienter. Og så deltar jeg i planlegging og gjennomføring av større og mindre forskningsstudier ved avdelingen.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg liker veldig godt å jobbe med pasienter. Det er meningsfylt å bidra til presis diagnostisering og god pasientbehandling ved å utføre gode undersøkelser, samtidig som vi kan prate om alvorlige og mindre alvorlige ting.

Hvordan er utdanningen din fra Interdisiplinær helseforskning relevant i denne jobben?

– Det har selvsagt vært spennende å lære mer om eget fag gjennom arbeidet med masteroppgaven. Men først og fremst har utdanningen gitt meg en helt annen forståelse av forskningsprosessen, noe som gjør at jeg kan involvere meg mer i de ulike prosjektene vi gjennomfører ved avdelingen. 


Hvorfor valgte du å studere Interdisiplinær helseforskning?

– Jeg likte godt den tverrfaglige profilen. Mitt fag inneholder elementer fra til dels svært ulike fagområder. Det føltes dermed naturlig å følge et program med stort spenn i interessefelt, noe som viste seg å være et godt valg. Det var en imponerende bredde i faglig bakgrunn blant studentene, og vi fikk verdifull innsikt i den gode og varierte forskningen som foregår ved avdelingen.


Hva likte du spesielt godt ved studiet?

– Det aller meste var veldig bra. Også det jeg hadde direkte nytte av, som statistikk og forberedelse av forskningsprosjektet. Men det som utpekte seg var faktisk arbeidet med helt andre fagfelt på de innledende, store kursene. Jeg lærte masse om fedmeproblematikk og leste og gjorde tekstanalyse av politiske partiprogrammer. Kjempespennende! Og så skjønte jeg etterpå at dette selvsagt var en høyst relevant erfaring for meg som fagperson og kanskje framtidig forsker.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Jeg tror det er viktig å ha en god tilknytning til et fagmiljø og jobbe med problemstillinger som er relevante og nyttige for arbeidsplassen og eventuelle pasienter. Og så er det utrolig nyttig å tidlig knytte kontakt med en klok og engasjert veileder. 


 

Publisert 30. jan. 2019 13:47 - Sist endret 5. apr. 2020 13:58