Stipendiat og administrasjon

Laila Hov forsker for å identifisere og diskutere etiske aspekter ved journalen som verktøy i omsorgen når livet går mot slutten. Masterutdanningen både inspirerte henne til valg av tema og gav henne et godt utgangspunkt for å gjennomføre en doktorgrad.

Portrett av Laila Hov

Laila Hov. Foto: privat

Laila Hov

Uteksaminert: 2014

Stilling: PhD-stipendiat og 25 % administrasjon

Arbeidsgiver: Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole

Hvorfor valgte du masterprogrammet?

– Etter mange år som sykepleier fikk jeg etter hvert behov for faglig videreutvikling. Interessene mine pekte i flere ulike retninger, men etter å ha hørt om master i interdisiplinær helseforskning av en kollega på en nattevakt, ble jeg overbevist.

"Masterprogrammets tverrfaglighet og brede vitenskapelige og metodiske fokus gjorde at den fremsto som et solid fundament å bygge videre på". (Laila Hov)

Beskriv de viktigste oppgavene du har i jobben din i dag

Hov gjennomfører en forskningsstudie på pasientjournaler, som forhåpentligvis kan bidra med ny kunnskap til kliniske fagmiljøer om hva som bør vektlegges og/eller forbedres i dokumentasjonen av behandling og omsorg for den døende pasienten.

– Jeg håper at studien kan hjelpe oss å identifisere og diskutere etiske aspekter ved journalen som verktøy for dokumentasjon og kommunikasjon i omsorgen når livet går mot slutten.

I tillegg har Hov 25 % administrativ stilling ved senteret hvor hun tar doktorgraden. Det fører til mange spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Hva liker du best med jobben din?

– Jeg føler meg veldig privilegert som får dypdykke ned i en forskningsinteresse som ble tent gjennom masterstudiet. Tema for prosjektet var en ide jeg fikk under arbeidet med et av temakursene på masterprogrammet. Samtidig får jeg også videreføre et veldig godt samarbeid med førsteamanuensis Lisbeth Thoresen ved Helsefag, som var veileder på masteroppgaven, og nå hovedveileder på doktorgraden.

Hvordan er utdanningen relevant i denne jobben?

– Ønsket om å ta en doktorgrad meldte seg mot slutten av masterstudien. Det ble derfor viktig for meg å få mer metodekunnskap. Dels flaks og strategiske valg førte til at jeg fikk jobb ved Kunnskapssenteret i FHI med å utarbeide systematiske oversikter innenfor ulike tema. Denne jobberfaringen kombinert med masterutdanningen har gitt meg et godt utgangspunkt for å gjennomføre en doktorgrad.

Ditt beste tips til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

– Masterprogrammet utvider horisonter og bidrar til å få en dypere forståelse av eget fagfelt som er attraktiv for mange arbeidsgivere.

– Jeg tror det er viktig å bygge nettverk underveis, og benytte seg av de mulighetene som byr seg. Jeg valgte å gå inn i vikariater med forholdsvis kort varighet for å nå målet om å bygge forskningskompetanse.

Publisert 16. feb. 2017 14:23